Hoe maak je een website?
Wanneer je wilt schrijven voor internet moet je een paar punten in de gaten houden!

 1. Boek of beeldscherm
 2. Haast
 3. Spannend
 4. Leesbaarheid
 5. Internet
 6. Leesbaarheid
 7. Lay-out
 8. Taal
 9. Lettertypen
 10. Actie en beweging
 11. Interactiviteit
 12. Copyrights
 13. Tenslotte


1. Boek of beeldscherm top2.gif (977 bytes)
Wie een stukje schrijft voor internet, doet er verstandig aan om op een paar belangrijke zaken te letten!

Iets lezen vanaf een beeldscherm is namelijk wat anders dan lezen vanaf papier. Daarom hieronder een paar tips over schrijven voor internet.
Misschien dat jouw verhaal op internet dan ook écht gelezen wordt.


2. Haasttop2.gif (977 bytes)
De meeste surfers zijn haastige klikkers (hoe ben je zelf?), en zitten niet te wachten op lange verhalen. Ze zoeken korte en bondige informatie, waar snel de hoofdzaken uit te halen zijn.

Maak je verhaal daarom niet te lang en houd je bij de hoofdzaak.
Als je verhaal het hele scherm in een klap vult met louter letters, haakt de lezer al meteen af.


3. Spannendtop2.gif (977 bytes)
Probeer al vanaf het begin van je verhaal de lezer te boeien.
Verzin een pakkend begin, en maak de lezer nieuwsgierig naar het verder verloop van je artikel. Maak geen lange zinnen. Gebruik hoofdletters, punten en komma's correct en doeltreffend.


4. Leesbaarheid top2.gif (977 bytes)
Lange lappen tekst die het beeldscherm grijs kleuren zijn onleesbaar.
Gebruik liever korte alinea's of hoofdstukjes, die je duidelijk van elkaar scheidt.

Zet boven elke nieuwe alinea een (vet) tussenkopje, wat aangeeft waar het stukje tekst over gaat. Vaak is één woord al genoeg.


5. Internettop2.gif (977 bytes)
Soms valt een wat langere tekst niet te vermijden. Het is dan zaak de mogelijkheden van internet uit te buiten.

Plaats in de tekst wat hyperlinks. Deze kunnen aan je publiek een plaatje, een toelichting, een geluid of muziekfragment voorschotelen. Mensen vinden het leuk als er in de tekst wat te klikken valt en laten zich graag verrassen.


6. Leesbaarheid top2.gif (977 bytes)
Lange lappen tekst die het beeldscherm grijs kleuren zijn onleesbaar.
Gebruik liever korte alinea's of hoofdstukjes, die je duidelijk van elkaar scheidt.

Zet boven elke nieuwe alinea een (vet) tussenkopje, wat aangeeft waar het stukje tekst over gaat. Vaak is één woord al genoeg.


7. Lay-out top2.gif (977 bytes)
Je kunt natuurlijk ook plaatjes tussen de tekst zetten. Let er dan wel op hoe plaatjes en tekstblokken zich tot elkaar verhouden: geen piepkleine plaatjes die 'verzuipen' in een letterbrij of grote foto's met twee regels tekst.

Zet bij een plaatje een onderschrift om toe te lichten wat de bedoeling is van de afbeelding. Bouw een plaatje niet in met tekst, maar geef het de ruimte. Witruimtes in tekst en tussen de plaatjes maken het lezen rustiger dus aangenamer!


8. Taal top2.gif (977 bytes)
Schrijf korte zinnen zonder taalfouten. Kijk je verhaal nog eens goed ZELF na. Laat het niet over aan de spellingcontrole, want die is echt niet volledig betrouwbaar.

Schrijf afwisselend. En toen…., en toen…., verhalen zijn echt niet te lezen! Houd het zakelijk, maar niet saai!


9. Lettertypen top2.gif (977 bytes)
Kies uit de grote hoeveelheden lettertypen een rustige en duidelijke letter zonder franje. De Arial is een goed voorbeeld. Maak de letters niet al te groot, maar zeker ook niet te klein.

Een mooie lettergrootte is 12- of 14-punts.
Let bij het kiezen van een kleur voor je letters en voor je achtergrond op de zichtbaarheid (dus ook de leesbaarheid)!

Sommige sites hebben tekstblokken en achtergronden die je acute hoofdpijn bezorgen. Dat wil je je lezers toch niet aandoen?


10. Actie en beweging top2.gif (977 bytes)
Animated gif-plaatjes, Flash, lichtkrantjes en nog veel meer, kunnen voor actie en beweging op je web-pagina zorgen. Maar als ergens overdaad schaadt, dan is het hier wel!

Wees kritisch op de toepassing van deze grappen en grollen want het wordt al heel snel te veel van het goede!


11. Interactiviteittop2.gif (977 bytes)
Geef je lezers de gelegenheid om hun visie op jouw verhaal los te laten.
Geef de gelegenheid om kritiek te leveren, aan te vullen of te discussiëren.
Op internet zijn er tal van kant- en klare forums te vinden waarmee dat kan.


12. Copyrightstop2.gif (977 bytes)
Als je een boek citeert of een plaatje haalt van een andere site, zet er dan even bij van wie het materiaal oorspronkelijk afkomstig is.

Kun je de maker of schrijver van het moois via e-mail of post bereiken, vraag dan even om toestemming om het werk te mogen gebruiken in je verhaal. Dat is meestal geen probleem.


13. Tenslotte top2.gif (977 bytes)
Maak het allemaal niet te technisch en te ingewikkeld. Beter een eenvoudige goed geschreven en helder geïllustreerde tekst, dan een wirwar van plaatjes, teksten en bewegende gifjes in alle kleuren van de regenboog, maar daardoor onleesbaar….

VEEL SUCCES

laatst bijgewerkt 31.01.2003
1998-2003 Florina Blokland