Welkom bij De Digitale School, 

De Digitale School is een stichting die tot doel heeft alternatieve leerwegen aan te bieden aan leerlingen. Tevens ondersteunt zij leraren die deze leerwegen willen ontwikkelen en gebruiken.

Daartoe heeft de stichting een educatieve website ontwikkeld die wordt onderhouden door ongeveer 35 docenten uit het primair en het voortgezet onderwijs uit heel Nederland. 

In Vaklokalen bieden deze docenten gratis digitaal lesmateriaal aan. Via Vakcommunities wordt docenten een platform geboden waar zij nieuws en ondersteuning kunnen vinden en waar zij materiaal kunnen uitwisselen. Deze Vakcommunities komen tot stand in samenwerking met Kennisnet.

Naast de website, draagt De Digitale School haar onderwijsvisie uit door middel van presentaties en workshops voor scholen en instellingen. 

Presentatie
Aan de hand van een theoretisch onderwijsmodel worden de veranderingen in het onderwijs aangeduid om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen en in te spelen op de veranderende taak van het onderwijs: van het bijbrengen van kennis naar leren zelfstandig te leren.

Workshops in Nemo, Amsterdam
Voor individuele docenten worden deze trainingen in verzorgd in de Kennisnetruimte van museum Nemo in Amsterdam. 

Workshops op locatie
De Digitale School verzorgt workshops voor docenten, secties en vakgroepen in de eigen school.

Voor meer informatie zie trainingen.