Thema  
Pakketkeuze C&M
De middeleeuwer in zijn wereld

De middeleeuwer in zijn wereld - Denken over hemel, aarde en mensen in de Middeleeuwen
Veel mensen denken bij de Middeleeuwen aan een romantische tijd met ridders en jonkvrouwen in prachtige kastelen. Anderen denken al gauw aan een donkere tijd met pest, oorlog en chaos. Hoe dan ook: de periode van 500 tot 1500 wordt meer gezien als decor voor verhalen over Koning Arthur, Robin Hood of Ivanhoe, dan als onderwerp voor historisch onderzoek. Het is vaak onbekend dat in de Middeleeuwen ontwikkelingen plaatsvonden die van groot belang zijn geweest voor de Europese geschiedenis. In deze periode werden de eerste universiteiten opgericht, ontstond het handelskapitalisme, en werd de basis gelegd voor de democratie. Maar ook het niveau van de wetenschap was lang niet zo achterlijk als meestal gesuggereerd wordt. Wel waren de Middeleeuwen anders. Mensen keken op een heel andere manier naar zichzelf en naar de wereld om zich heen. Sommige onderzoekers verdiepen zich daar wel in, met verrassend resultaat.

Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Letteren, Geschiedenis (universiteit, faculteit, opleiding)
Aan de slag met dit pakket!
© Kennisnet | Disclaimer | Over ons | Contact