Thema  
Pakketkeuze C&M
Doe ff NORMaal

Doe ff NORMaal - Over hoe je aan normen en waarden komt en wie op dat proces invloed uitoefenen.
"Doe even normaal," of "Gedraag je." Op school een veel gebruikte zinsnede. Gedragen volgens welke regels en hoe moet ik die kennen? Hoezo normaal? Normen en waarden zijn al een tijd 'in'. Meer aandacht, een publiek debat en een apart vak waren items tijdens verkiezingscampagnes. Op school leren we, maken we en houden we ons aan regels. Niet alle regels zijn van hetzelfde kaliber. Op tijd komen is iets anders dan respect hebben. In verschillende vormen geven we je handvatten voor meningsvorming op het gebied van regels op school.

Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, Pedagogische Wetenschappen (universiteit, faculteit, opleiding)
Aan de slag met dit pakket
© Kennisnet | Disclaimer | Over ons | Contact