Thema  
Pakketkeuze C&M
Thema

Beschrijving van het thema
De laatste 10-15 jaar is sprake van een duidelijk toegenomen interesse in intelligentietests en andere psychologische tests. Het televisiestation BNN zendt bijvoorbeeld intelligentietests in zijn geheel uit op televisie, maar ook andere tests zoals de nationale sextest. Deze tests zijn populair want door een test kom je meer over jezelf te weten. Bovendien maken veel - vooral grote - organisaties gebruik van dergelijke tests om nieuw personeel te selecteren. Een belangrijke vraag is nu of deze tests geldig en betrouwbaar zijn. Met geldigheid wordt bedoeld: meet je wat je wilt meten. Dus ben je iemands lengte met een meetlat of een weegschaal aan het meten? Met betrouwbaarheid wordt bedoeld: meet een test elke keer hetzelfde? Dus heb je nadat je een bepaalde intelligentietest een keer hebt gemaakt een volgende keer een veel lager of hoger IQ, dan is deze test niet betrouwbaar. Een intelligentietest kan dus niet bestaan uit een aantal lastige vragen waar je een volgende keer alle antwoorden op weet. Ook mag een rekenonderdeel van een test niet vol staan met moeilijke woorden in de uitleg van bijvoorbeeld een rekensom. Want misschien meet je dan wel taalkennis i.p.v. rekenkennis. Een intelligentietest maak je dus niet zomaar. Een ander probleem op het gebied van intelligentietests heeft te maken met de verschillende culturen die er in Nederland zijn. Als bijvoorbeeld bij een Turkse man een intelligentietest wordt afgenomen en deze man spreekt nog niet goed Nederlands, dan meet je misschien wel zijn taalachterstand i.p.v. zijn intelligentie. Ook kan een test situaties beschrijven die voor mensen van een bepaalde cultuur in de taboesfeer liggen. Een vraag met een plaatje of een zin waaruit duidelijk wordt dat iemand varkensvlees eet kan voor een islamiet lastig(er) te beantwoorden zijn. Voor het doen van een uitspraak over iemands intelligentie moet je dus eerst weten waar een test precies uit bestaat. Bovendien moet een test meten wat je denkt te meten en betrouwbaar zijn. Tenslotte moet een test niet discriminerend zijn. Aan al deze eisen voldoen blijkt vaak geen makkelijke opgave. Tegenwoordig is vooral het discrimineren van tests een hot item. Onderzoekers proberen intelligentietests zoveel mogelijk cultuurvrij te maken zodat ze niet discriminerend zijn. Misschien kun jij een test maken die voor iedereen, dus ook voor allochtonen, geschikt is.

Naar Uitwerking
LT

LT

Interessante vragen
  • Lopen organisaties goed personeel mis doordat de tests niet eerlijk/goed zijn?
  • Uit welke verschillende onderdelen bestaat een intelligentietest?
  • Worden bepaalde bevolkingsgroepen benadeeld door intelligentietests?
  • Wat verstaan we onder intelligentie?
  • Op welke manieren kun je intelligentie meten?

© Kennisnet | Disclaimer | Over ons | Contact