Thema  
Pakketkeuze C&M
Uitwerking

Voorbeelden van probleemstellingen
 • Hoe moeten we omgaan met psychologische tests als een intelligentietest en hoe moeten we omgaan met de scores van personen behaald op een intelligentietest?
 • Hoe zou een regelgeving eruit moeten zien op het gebied van het gebruik van psychologische tests?
 • Zouden er aparte tests voor allochtonen ontwikkeld moeten worden of juist niet? Moeten de scores van allochtonen op een test anders ge├»nterpreteerd worden dan de scores van een autochtoon?


Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten
 • Analyseer een intelligentietest. Onderzoek uit welke onderdelen de test bestaat.
 • Vergelijk de meningen van allochtonen met autochtonen over een psychologische test.
 • Neem een test af bij een aantal klasgenoten of familieleden.
 • Vergelijk een professionele test gebruikt door organisaties met een niet-professionele test (bijvoorbeeld de tests gebruikt door BNN, of een test die je tegenkomt in een tijdschrift).


Voorbeelden van eindproducten en presentatiemogelijkheden
 • Maak je eigen intelligentietest.
 • Organiseer een discussie over intelligentietests en het gebruik van intelligentietests bij allochtonen.
 • Neem een test klassikaal af en presenteer de resultaten.
 • Maak een paper over intelligentietests en het gebruik ervan.


Naar Documentatie
LT

Deze schoolvakken

WISKUNDE A

MAATSCHAPPIJLEER

NEDERLANDS

Toelichting vakken
Bij het berekenen van de scores op intelligentietests heb je vaak wiskunde nodig om de berekeningen goed uit te voeren. Maatschappijleer heb je nodig om inzicht te krijgen in verschillende culturen. Bovendien is het verantwoord omgaan met een intelligentietest een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er hangt vaak veel af van een test (denk aan het krijgen van een baan). Als een test discriminerend blijkt te zijn moet hier iets aan gedaan worden. Taal (Nederlands) heb je nodig om intelligentietests taalkundig te analyseren. Staan er bijvoorbeeld veel spreekwoorden in een test?

Nog meer tips
Bezoek een keer de Universiteitsbibliotheek van de VU, afdeling Psychologie en Pedagogiek op de 2e etage in het Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, Amsterdam. Zoek eerst via de website van de VU wat de bibliotheek heeft aan literatuur op het gebied van intelligentietests.
┬ę Kennisnet | Disclaimer | Over ons | Contact