Thema  
Pakketkeuze E&M
Akkerbouw

Economische aspecten van de Nederlandse akkerbouw - Het belang van de akkerbouw voor het nationaal inkomen en de werkgelegenheid
Iedereen kan zien dat de akkerbouw in Nederland veel ruimte gebruikt. Een gebied met akkerbouw kan een lust voor het oog en een oase van rust zijn. De akkerbouw draagt bij aan de Nederlandse economie, dat wil zeggen, in de akkerbouw wordt een deel van ons nationaal inkomen verdiend en de akkerbouw biedt werkgelegenheid. Ook andere sectoren profiteren van de akkerbouw: leveranciers van machines, leveranciers van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en de banken. De akkerbouw is de eerste schakel in een groot aantal bedrijfskolommen: o.a. bij de productie van brood, bier, patat, suiker, textiel en conserven. Als je alle bedrijven die met de akkerbouw verbonden zijn erbij betrekt, dan blijkt dat het belang voor de werkgelegenheid zeer groot is.

Akkerbouw brengt land tot leven , Externe organisatie (universiteit, faculteit, opleiding)
Aan de slag met dit pakket!
© Kennisnet | Disclaimer | Over ons | Contact