Thema  
Pakketkeuze E&M
Documentatie

LT Zelf zoeken
Hieronder vind je een aantal bronnen die je mogelijk kunt gebruiken voor je werkstuk. Heb je daar niet genoeg aan? Zoek dan zelf naar meer informatie met behulp van Wikipedia of een zoekmachine!

Bronnen:
Wikipedia
Davindi
Google
Startpagina
Tips: zoeken met zoekmachines
Zoektips Kennisnet scholierensite

LT NRC Handelsblad
Vele artikelen, achtergronden en opinies zijn in dit dossier te vinden. Zo vormt het een goed overzichtwerk van de affaire.

Soort bron: Internetsite
Bruikbaarheid: Belangrijk
Niveau: Goed leesbaar
Waar vind ik deze titel? Internet

LT Tweede Kamer rapport van de parlementaire enquêtecommissie.
Op deze website vind je het eindverslag van de parlementaire commissie die onderzoek heeft gedaan naar de bouwfraude.

Soort bron: Rapport
Bruikbaarheid: Interessante dingen uit te halen
Niveau: Behoorlijk zware tekst
Waar vind ik deze titel? Internet

LT Dossier Bouwfraude televisieprogramma ‘Zembla’
Je vindt hier verschillende artikelen over de bouwfraudeaffaire en je kunt 3 afleveringen afspelen die het programma aan het onderwerp heeft gewijd.

Soort bron: Internetsite
Bruikbaarheid: Interessante dingen uit te halen
Niveau: Goed leesbaar
Waar vind ik deze titel? Internet

LT Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Dit ministerie heeft verschillende activiteiten ontwikkeld om de integriteit te bewaken en verbeteren. Je vindt hier verschillende rapporten en handreikingen waarmee de overheidsorganen de doelstellingen in de eigen organisatie kunnen realiseren.

Soort bron: Internetsite
Bruikbaarheid: Interessante dingen uit te halen
Niveau: Goed leesbaar
Waar vind ik deze titel? Internet

LT Bos, C. (2002) ‘Bouwfraude. Schokkende onthullingen uit de schaduwboekhouding van een van Nederlands grootste bouwbedrijven’ Naarden: Strengholt.
In dit boek wordt de bouwfraude-affaire uitvoering besproken en geanalyseerd.

Soort bron: Populair Wetenschappelijk
Bruikbaarheid: Interessante dingen uit te halen
Niveau: Goed leesbaar
Waar vind ik deze titel? In elke behoorlijke gemeentebibliotheek

LT Hoetjes, B.J.S. (1982) Corruptie bij de overheid. Een bestuurlijk en politiek probleem, sociaal wetenschappelijk beschouwd. Den Haag:VUGA.
Dit boek is een klassieker in het (Nederlandse) onderzoek naar integriteit. Verschillende definities van begrippen worden gegeven en het onderwerp wordt uitgebreid geanalyseerd. Hiermee is dit boek erg handig om je terrein van onderzoek af te bakenen.

Soort bron: Wetenschappelijk
Bruikbaarheid: Belangrijk
Niveau: Behoorlijk zware tekst
Waar vind ik deze titel? In grote of gespecialiseerde bibliotheken

LT Heuvel, J.H.J. van den en L.W.J.C. Huberts (2002) Integriteitbeleid van gemeenten. Utrecht: Lemma BV.
Dit boek gaat in op het integriteitbeleid van gemeenten. Het behandelt het beleid dat gericht is op de organisatiestructuur (regels, voorschriften en procedures), de organisatiecultuur (gedragscodes en geschenkenregeling) en het personeelsbeleid.

Soort bron: Wetenschappelijk
Bruikbaarheid: Interessante dingen uit te halen
Niveau: Behoorlijk zware tekst
Waar vind ik deze titel? In grote of gespecialiseerde bibliotheken

LT Huberts, L.W.J.C. (2003) ‘Mag het ietsje meer zijn? Integriteitonderzoek in het mijnenveld van de moraal.’ Vrije Universiteit Amsterdam: Faculteit der Sociale Wetenschappen.
In dit boek verkent Huberts het integriteitsvraagstuk: Wanneer is iemand integer, wanneer gaat het mis en wat is het medicijn? Is er, gezien de grote publieke aandacht voor het onderwerp, inmiddels sprake van een integriteitsmaffia? En valt zo'n verschijnsel als 'integriteit' wel wetenschappelijk te onderzoeken? Huberts gaat met name in op twee zaken die onlangs de gemoederen in beweging brachten: de affaire Bram Peper en de bouwfraude. Dit boekje kun je aanvragen bij de voorlichtster van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Liesbeth Westerlaken. E-mail ec.westerlaken@fsw.vu.nl

Soort bron: Wetenschappelijk
Bruikbaarheid: Deze tekst heb je echt nodig
Niveau: Goed leesbaar
Waar vind ik deze titel? Op aanvraag

Naar Studie-info
© Kennisnet | Disclaimer | Over ons | Contact