Thema  
Pakketkeuze E&M
Studie-info

De schrijvers
Dit werkstukpakket werd geschreven door Judith. Zij is tweedejaars studente Bestuurs- en organisatiewetenschap. Omdat zij bovenal geinteresseerd is in het bestuur bij de overheid, heeft zij gekozen voor de variant Bestuurskunde. Naast haar studie besteedt ze ook veel tijd aan voorlichtingsactiviteiten voor de VU en zit ze in het bestuur van een politieke jongerenvereniging. Dit alles gebeurt in Amsterdam, volgens haar dé stad om een interessante, inspirerende en vrolijke studententijd te hebben!

Relatie met de studie
Bestuur- en organisatiewetenschap houdt zich bezig met de bestudering van de inrichting en de werking van organisaties in wisselwerking met hun omgeving. De centrale onderwerpen binnen de opleiding zijn Beleid & Planning, Organisatie & Management en Normatieve Bestuurskunde. Bij het laatste onderwerp sluit dit werkstukpakket aan. Net als je zelf voor je profielwerkstuk kunt doen, wordt in de studie verbetering van het bestuur, beleid en organisatie onderzocht en komen vraagstukken van normen, waarden, ethiek en integriteit aan bod. Zo besteed je in een onderwijsblok als ‘public integrity’ aandacht aan methoden om de besluitvorming zo te organiseren dat risico’s van verspilling en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden worden vermeden.

Met dank aan
Dit werkstukpakket kwam tot stand met hulp van Pieter Wagenaar en Rolf Willemse. Beiden zijn universitair docent en doen onderzoek aan de VU voor de faculteit Bestuur en Organisatie. Speciale dank is er aan professor Huberts voor het beschikbaar stellen van zijn literatuur.

Nog meer weten?

Homepage Vrije Universiteit Amsterdam

Homepage Faculteit der Sociale Wetenschappen

Homepage Opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap

Studievereniging van de Faculteit der Sociale Wetenschappen

judithvdveer@hotmail.com
LT


LT
© Kennisnet | Disclaimer | Over ons | Contact