Thema  
Pakketkeuze E&M
Thema

Beschrijving van het thema
In de zomer van 2000 verschijnen er de eerste berichten in de krant over een ex-werknemer van een bouwbedrijf, Ad Bos, die het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat Nederlandse bouwbedrijven hun opdrachtgevers voor tientallen miljoenen oplichten. Hiermee is één van de grootste fraudeaffaires uit de Nederlandse geschiedenis geboren: de Bouwfraude. Wat houdt deze affaire nu precies in? Aan de ene kant zijn er de aannemersbedrijven die particuliere bedrijven en het ministerie van Rijkswaterstaat, een van hun grootste opdrachtgevers, voor vele honderden miljoenen guldens hebben opgelicht. Bij de aanleg van viaducten, tunnels, wegen en spoorlijnen werden namelijk illegale prijsafspraken tussen bouwbedrijven gemaakt. Hierdoor konden de opdrachtgevers niet de beste en goedkoopste aannemer kiezen. Aan de andere kant was er sprake van corruptie bij de overheid. De praktijken konden namelijk jaren doorgaan omdat er ambtenaren waren die steekpenningen van aannemers aannamen. Zij kregen bijvoorbeeld cadeaus of geld in ruil voor hun zwijgen. Onze politici en ambtenaren staan gewoonlijk niet als corrupt of crimineel te boek. Toch blijkt uit deze en andere affaires dat we er niet te gemakkelijk van uit moeten gaan dat het wel goed zit met de integriteit van het openbaar bestuur in Nederland. Het onderwerp is juist van belang omdat hierbij het vertrouwen van de burgers in de politiek op het spel staat. Maar wat is nu precies integer gedrag? Je handelt integer als je je houdt aan de daarvoor geldende morele normen en waarden. Bij een integriteitschending wordt de positie of functie gebruikt in strijd met deze morele regels. Daarbij kun je denken aan corruptie, fraude en diefstal, informatiemisbruik en dubieuze giften. Maar de vraag wat goed is en fout is niet zo eenvoudig te beantwoorden: waar ligt nu de grens? Welkom in het mijnenveld van de moraal…….

Naar Uitwerking
LT

LT

Interessante vragen
  • Wat versta jij onder een integriteitschending?
  • Welke verschillende soorten integriteitschendingen zijn er?
  • Gelden er andere normen in het bedrijfsleven dan bij de overheid?
  • Waardoor wordt fraude en corruptie veroorzaakt?

© Kennisnet | Disclaimer | Over ons | Contact