Thema  
Pakketkeuze E&M


Naar Documentatie
Uitwerking

Voorbeelden van probleemstellingen
 • Recente casus Bouwfraude: bespreek aan de hand van het eindrapport van de enquêtecommissie Bouwfraude op welke manier zij zijn omgegaan met het integriteitvraagstuk: wat werd wel en niet strafbaar bevonden?
 • Wat is de oorzaak van de toenemende aandacht voor integriteit? Komen integriteitschendingen meer voor; weten we nu meer door openbaarheid van bestuur; vinden we nu dingen wel fout die we vroeger niet erg vonden; of is het de media die zaken uitvergroot?
 • Welke strategieën en maatregelen kunnen bijdragen aan bestrijding van niet-integer gedrag?
 • Als een overheidsorganisatie volgens de wet een gedragscode voor ambtenaren moet opstellen, wat zou hier dan in moeten komen te staan?


Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten
 • Leg kennissen of familie de dilemmavragen voor en maak hiervan een eigen onderzoek met de vraag wat mensen onder integriteitschendingen verstaan.
 • Doe een literatuuronderzoek naar de verschillende oorzaken van corruptie en fraude die wetenschappers onderscheiden.
 • Welk beleid voert jouw gemeente ten aanzien van integriteit? Hebben zij een zogenaamde ‘gedragscode’? Je kunt hiervoor de website van de gemeente raadplegen en/of een interview met wethouders, raadsleden of ambtenaren regelen


Voorbeelden van eindproducten en presentatiemogelijkheden
 • Stel zelf een dossier samen met krantenartikelen over een overheidsaffaire waarbij sprake is van schending van integriteit. Waar is hier de grens gelegd?
 • Schrijf een advies aan jouw gemeente, waarin je duidelijk maakt hoe het beste kan worden omgegaan met het integriteitbeleid voor ambtenaren.
 • Analyseer de resultaten van jouw onderzoek en schrijf naar aanleiding daarvan een artikel over de maatschappelijke opvatting van integriteit(schendingen).


Toelichting vakken
Om het handelen van ambtenaren te kunnen analyseren en beoordelen heb je informatie nodig over staatsinrichting uit het vak geschiedenis : wat zijn de verschillende rollen, rechten en plichten van politici en ambtenaren? Wie heeft wetgevende, uitvoerende en controlerende macht? Kennis over het rechtsbestel in Nederland doe je op bij het vak maatschappijleer. Je kunt denken aan vragen als: wat zijn strafbare feiten? hoe vindt rechtsvervolging plaats?
LT


GESCHIEDENIS

MAATSCHAPPIJLEER

Nog meer tips
 • Het integriteitthema is een erg breed thema. Het is aan jou om uit te zoeken waar je het wel en waar je het niet over wilt hebben. Inperken is het moeilijkste aspect van onderzoek doen, verkijk je er niet op.
 • Als je de casus over de bouwfraude hierboven niet interessant genoeg vindt, zijn hier nog twee opvallende affaires: de affaire Rotterdam: Bram Peper en de integriteitschendingen bij de Europese Commissie: onkostenvergoedingen, vriendjespolitiek en fraude.
 • Combineer informatie van sites van overheidsinstanties met berichten uit de media om een zo volledig en objectief mogelijk beeld te krijgen.


LT
© Kennisnet | Disclaimer | Over ons | Contact