Thema  
Pakketkeuze E&M
Minderjarig, maar zeker niet minderwaardig!

Minderjarig, maar zeker niet minderwaardig! - Welke rechten en plichten heb je als 18-minner?
Als je minderjarig bent hebben je ouders de plicht en het recht om jou te verzorgen en op te voeden. Je hebt hun toestemming nodig als je dingen wilt kopen of huren en als je een lening af wilt sluiten. Als 18-minner heb je plichten, maar natuurlijk ook rechten. Vanaf je twaalfde jaar nemen deze rechten en plichten op verschillende gebieden snel toe. Op sommige rechtsgebieden word je vanaf zestien jaar zelfs als meerderjarig gezien. Ben jij benieuwd naar jouw rechten en plichten op school of op je werk, bij een arts, rechter of op het politiebureau? Dit pakket helpt je op weg.

Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Nederlands recht (universiteit, faculteit, opleiding)
Aan de slag met dit pakket!
© Kennisnet | Disclaimer | Over ons | Contact