Thema  
Pakketkeuze E&M
Uitwerking

Voorbeelden van probleemstellingen
 • Is de Duitse hoofdstad Berlijn een Global City?
 • ‘Made in Germany’; Is industriële productie in Duitsland een teken van een gezonde economie of van verval?
 • Wat is de invloed van de oostwaartse uitbreiding van de Europese Unie op de Duitse economie?
 • Welke kansen op succes heeft de economie van het voormalige Oost-Duitsland binnen het verenigde Europa?
 • Hoe verandert het Ruhrgebied van een oude industrieregio tot een regio met een internationaal ondernemersklimaat?
 • Wat zijn de voordelen van ‚Standort Deutschland’ en hoe probeert de Duitse overheid deze te versterken


Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten
 • Stel een lijst samen van multinationals. Zoek op internet op waar deze bedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben. Waarom hebben ze voor dit land gekozen?
 • Verdiep je in de Duitse geschiedenis. Wanneer ontwikkelde Duitsland zich tot een economische grootmacht? Welke invloed hadden de oorlogen op de economie van het land? Wat was de invloed van het communisme in Oost-Duitsland?
 • Doe statistisch onderzoek naar de sterke en de zwakke Duitse regio’s. Vergelijk bijvoorbeeld twee West-Duitse en twee Oost-Duitse regio’s met elkaar door criteria met elkaar te vergelijken als werkloosheid, aandeel van de beroepsbevolking in een bepaalde sector of het BNP. Publiceer je gegevens in grafieken en tabellen.
 • Bezoek het Ruhrgebied. Het Regional Verband Ruhr http://www.rvr-online.de/ heeft routes door de regio uitgezet langs oude mijnen en industrie. Op verschillende plaatsen wordt zichtbaar hoe de regio de oude industrie omzet in nieuwe bedrijvigheid. Verwerk dit tot een interessante presentatie
 • Vergelijk oude en nieuwe kaarten van Duitsland. Onderzoek welke regio’s vroeger de meeste bedrijvigheid kenden en welke nu. Welke soorten bedrijven vind je op welke plaatsen en waarom vind je deze daar? Maak een thematische kaart van het huidige Duitsland met daarop de verschillende regionale specialisaties (economische activiteiten).
 • Inventariseer de vestigingsplaatsvoordelen van de verschillende Duitse deelstaten. Bezoek hun websites en die van de Kamer van Koophandel (Industrie und Handelskammer).
 • Houd een interview met een Nederlands bedrijf dat een vestiging heeft in Duitsland of handelscontacten met dit land onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan bloemenexporteurs, auto-importeurs, transportondernemingen etc. In welke delen van Duitsland zijn zij actief en waarom juist daar?


Naar Documentatie
LT

Deze schoolvakken

ECONOMIE

GESCHIEDENIS

DUITS

AARDRIJKSKUNDE

Voorbeelden van eindproducten en presentatiemogelijkheden
 • Schrijf een investeringsplan voor een bedrijf. Neem een bestaand of denkbeeldig bedrijf in gedachte. Jouw bedrijf moet zich ergens vestigen in Duitsland. Onderzoek waar de beste locatie voor jouw bedrijf is. Toon dit aan door middel van kaartmateriaal, statistische gegevens, informatie van overheidssites.
 • Maak een promotiefolder voor een stad (bijv. Berlijn) of een gebied, waarin je je richt op een bepaalde bedrijfssector. Je wilt bedrijven in deze sector ervan overtuigen dat zij zich in jouw stad moeten vestigen. Neem hierin bijvoorbeeld ook interviews met belangrijke personen uit het door jou gekozen gebied op.
 • Maak een investeringsatlas voor Duitsland. Maak verschillende kaarten, grafieken en tabellen waaruit blijkt welke plaatsen in Duitsland welke vestigingsplaatsvoordelen bieden. Het doel van deze Atlas is om investeerders snel een overzicht te bieden waar ze zich moeten vestigen.
 • Maak een presentatie over het Ruhrgebied. Laat aan de hand van kaarten en foto's van vroeger en nu zien hoe de rgio is veranderd.


Toelichting vakken
Aardrijkskunde gaat over de vraag waar activiteiten zich afspelen en waarom dat zo is. De locatie van bedrijven wordt verklaard door een groot aantal geografische factoren als de aanwezigheid van grondstoffen, infrastructuur etc. Economie kan je gebruiken als je de economische belangen van bedrijven om zich ergens te vestigen tegen elkaar moet afwegen. Economisch-geografische modellen verklaren vaak de ligging van bedrijvigheid. Geschiedenis is bij deze opdracht van belang omdat veel zaken die zich nu in Duitsland afspelen een historische achtergrond hebben. Denk daarbij aan de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, de hereniging van Oost- en West-Duitsland en de uitbreiding van de EU. Duits is van belang bij dit werkstuk omdat veel van de gebruikte bronnen in het Duits zijn.
© Kennisnet | Disclaimer | Over ons | Contact