WiskundE-brief 1

OPZET

Deze WiskundE-brief is in de eerste paats gericht op wiskunde docenten in het voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel(ler) op de hoogte te houden van voor hen relevante zaken, met enige nadruk op Internet-toepassingen . Wanneer je deze brief niet (meer) wenst kun hem ongewijzigd retourneren. Reacties en berichten zijn welkom bij gerardk@xs4all.nl (WiskundE-brief)

DE TECHNISCHE KANT

Enigen van jullie maakten opmerkingen over de technische uitvoering: hoe zet je een electronisch tijdschrift op. In theorie weet ik hoe het moet (staat in verschillende INTERNET-handboeken) Het heeft echter nogal wat voeten in de aarde, en vereist de medewerking van derden. Voorlopig doe ik het zo: Ik heb jullie E-mail adressen (ca. 15) onder een "bij"naam opgeslagen. Ik stuur deze brief naar mij zelf met een Blind Copy (Bcc) naar jullie. (Met dank aan Willem van Ravenstein voor de tip)

NIEUWS/DISCUSSIEGROEPEN

Sommigen van jullie brachten onder woorden wat ik ook vaak denk: Waarom zijn er voor alles en nog wat discussiegroepen (Newsgroups) en niet of nauwelijks voor nederlands (wiskunde) onderwijs? Het oprichten van een nieuwe discussiegroep is gebonden aan zeer precies omschreven regels (waarover een andere keer wellicht meer). Op dit moment ken in -in Nederland- de volgende mogelijkheden:

Graag julllie reacties

BIJEENKOMST(EN)

Zaterdag 16 november is de Jaarvergadering/Studiedag) van de Ned. Vereniging van Wiskunde Leraren (Nieuwe Lyceum Bilthoven). Ik ben eigenlijk wel benieuwd wie van jullie daar naar toe gaan.

WISKUNDE OP WWW

Terwijl de plannen van de Ned. Vereniging van Wiskunde Leraren en van het tijdschrift Euclides om op WWW te gaan nog in een pril stadium zijn is het wiskun- de tijdschrift voor jongeren PYTHAGORAS sinds een maand op WWW/ Hun adres: http://www.wins.uva.nl/misc/pythagoras/

De stichting VIERKANT die zich ook op jongeren richt is al langer present op WWW: http://www.cs.vu.nl/~vierkant/NLpages/homeD.html

Deze en andere interessante plekken op het WWW zijn te vinden in het virtuele wiskundelokaal van de Digitale School: http://digischool.bart.nl/wi/wilok.htm en op mijn verzameling: http://www.xs4all.nl/~gerardk/wi-frame.htm.

De moeite waard is ook de wiskunde pagina van Willem van Ravenstein: http://www.tip.nl/users/willem.van.ravenstein/wiskunde.htm

Steeds meer scholen presenteren zich op op het WWW, sommige daarvan hebben ook wiskundepagina's . Ik kom tot het volgende lijstje:

Aanvullingen zijn welkom

Dit was het. Tot de volgende keer.

Gerard Koolstra
E-mail:
gerardk@xs4all.nl
homepage:
http://www.xs4all.nl/~gerardk/