****************************************************************************
WiskundE-brief nr.101 11 juni 1999
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.a2000.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren.
Deze brief wordt gestuurd naar ca 540 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken op:
http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm

Dit nummer verschijnt ook in HTML-versie
****************************************************************************
In dit nummer:
+ Mededelingen CEVO
+ discussie VWO-examen Wiskunde-A (4)
+ discussie VWO-examen Wiskunde-A (5)
+ Wereldwiskunde Fonds
+ enquete website NVvW
****************************************************************************
Mededelingen CEVO
extra punten wiskunde-examens:
MAVO C 1+2
MAVO D 1
HAVO wA 4

bron: http://www.eindexamen.nl

****************************************************************************
discussie VWO-examen Wiskunde-A (4)

De tekentoets uit onderdeel 10 van het examen VWO-A brengt nogal wat pennen
in beweging. Zelf vind ik het juist een prima opgave.
Ik heb echter enige moeite met de afspraak, die op de landelijke
normenvergadering blijkbaar is gemaakt over de normering. Op de regionale
vergadering in Rotterdam kregen we een papier uitgereikt, waarop stond, dat
bij een correcte aanpak van de tekentoets een normale benadering zou moeten
leiden tot een aftrek van 1 punt.In de vierde herziene druk van Buijs,
Statistiek om mee te werken, pagina 160 staat, dat de binomiale verdeling
mag worden benaderd door de normale verdeling indien n >= 20, np >= 5 en
n(1 - p) >= 5. Aan deze voorwaarden wordt in het onderhavige vraagstuk
voldaan, zodat de normale benadering kan worden toegepast. O K, het is niet
echt handig, maar toch..
In Edens en Pijlgrom, Statistiek voor het hoger onderwijs lees ik op pagina
209, dat de normale benadering van de Bin(n;p)-verdeling 'vrij goed' is als
npq > 3. Ook aan deze voorwaarde is in het vraagstuk voldaan.
Tenslotte (en ik kan nog wel even doorgaan) wordt de normale benadering
reeds vanaf n = 15 toegepast in Richard I. Levin, Statistics for management,
fourth edition.

Ik vraag me af, waarom die aftrek van 1 punt nodig is en waar deze vandaan
komt. De door mij gebruikte methode Getal en Ruimte noemt geen waarden voor
n waaraan de normale benadering moet voldoen. In mijn groep waren er twee
leerlingen, die normaal benaderd hebben, met continuïteitscorrectie,
waarvoor ik het volledig aantal punten heb gegeven.

Kan iemand mij enig licht hierover verschaffen?

Met collegiale groet,
Rein de Vries (rvries.1@hccnet.nl)
****************************************************************************
discussie VWO-examen Wiskunde-A (5)

Peter Kop heeft in een uitvoerige bijdrage aandacht besteed aan
vraag 10 van het CSE wiskunde A (VWO)

De bijdrage staat in de HTML-versie van deze brief en is ook te bekijken
via de website van de NVvW http://www.euronet.nl/~nvvw/
(o.a. via NetNieuw)
****************************************************************************
Enquete website NVvW

Op deze enquete hebben tot op heden 15 bezoekers van de site gereageerd.
Alle respondenten hiervoor nogmaals dank.
Hun opmerkingen zijn "meegenomen" in de vergadering van de
Internet-werkgroep van de NVvW die op 2 juni jl. bijeengekomen is.
Naar aanleiding van die opmerkingen is oa. besloten dat
- de plattegrond een kleine herstyling zal ondergaan
- getracht zal worden op de wesbsite meer aandacht te besteden aan het vmbo
(LEZERS!)
- er zal worden gezocht naar links naar het volwassenenonderwijs (LEZERS!)
- (in ieder geval) voor de pagina NetNieuw een archiefje (Oud Nieuws) zal
worden opgezet.

Met de opmerking LEZERS! hierboven wordt aan lezers van de WiskundE-brief
verzocht links naar volgens hen geschikte pagina's ter beoordeling van
opname te zenden aan Dick Klingens (email: dklingens@pandd.demon.nl)

En, men kan nog steeds deelnemen aan de enqute (ook niet-lden van de NVvW)
Zie hiervoor http://www.euronet.nl/~nvvw
Klik dan op de plattegrond op [reacties] (geheel links onderaan) of op de
envelop.
****************************************************************************
Wereldwiskunde Fonds op zoek naar nieuwe leden

Het WwF is een werkgroep binnen de NVvV. ;Het doel van deze werkgroep is:
- ondersteunen van het wiskundeonderwijs in derdewereldlanden door
middel van financiële bijdragen aan nader te bepalen projecten;
- wiskundedocenten 'hier' te laten zien dat er 'daar' ook collega's
zijn die
zich met soortgelijke, maar ook heel andere vragen en problemen bezig
houden dan zij zelf.

Wegens het vertrek van twee van onze leden zijn wij op zoek naar nieuwe
leden. We willen in contact komen met enthousiaste wiskundedocenten, het
liefst met derdewereldervaring. Ervaring in de PR-sfeer is ook een pre.
We komen zo'n vier keer per jaar bij elkaar en het werk valt wat tijd
betreft verder zeker te overzien. Onkosten worden door de Vereniging
vergoed.
Geinteresseerden kunnen contact opnemen met de voorzitter: Hans Wisbrun:
wisbrun@wxs.nl
****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl