****************************************************************************
WiskundE-brief nr.102 20 juni 1999
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.a2000.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca 550 adressen.
****************************************************************************
In dit nummer:
+ reactie op artikel Rein de Vries (met naschrift redactie)
+ "bijscholing" tot eerstegraads wiskundeleraar
+ CSE tweede tijdvak
****************************************************************************
CORRECTIEVOORSCHRIFT BIJ WISKUNDE-A EXAMEN VWO

Geachte collega de Vries,
In uw bijdrage over onderdeel 10 van het Wi A VWO-examen gaat u m.i. voorbij
aan iets wezenlijks:
Leerlingen moeten geen benaderingen uitvoeren als
dat niet nodig is. Zij dienen te weten, c.q. er achter te kunnen komen,
dat zij bij n = 20 een tabel kunnen gebruiken van de binomiale
verdeling. Een aftrek van 1 punt voor het maken van een onnodige
benadering vind ik nog zeer mild.
Met vriendelijke groet,
John van Polen Docent wis- en natuurkunde
********************************
Naschrift van de redactie:
De redactie heeft besloten bovenstaand artikel in geredigeerde vorm te
plaatsen.
Interpretatieverschillen van het correctievoorschrift bij de examens
wiskunde zijn onvermijdelijk.
Helaas zullen deze in de toekomst alleen maar toenemen als bij het examen de
Grafische Rekenmachine is toegestaan. De redactie roept daarom CEVO ,
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en de nomenclatuurcommissie op in deze snel met duidelijke richtlijnen te komen.
Een bekend voorbeeld ter toelichting: De opdracht: Bereken de lengte van
de schuine zijde in een rechthoekige driehoek met de rechthoekszijden 3 en 5
houdt momenteel automatisch in dat het antwoord "wortel" 34 moet worden
gegeven . De benadering 5,830951895 wordt fout gerekend.
Als de GR (en in het kielzog computersoftware) volwaardig geintegreerd wordt
in het wiskunde-onderwijs moeten de daarmee verkregen antwoorden ook
volwaardig worden goed gerekend. Met het toch al overvolle programma is het
niet haalbaar om methodisch GR én "exact" alle leerstof door leerlingen te
laten verwerken.
In een later stadium komt de redactie hier zeker op terug.
****************************************************************************
Van tweedegraads naar eerstegraads leraar

Erg bekend is het niet dat er speciale opleidingen zijn die een tweedegraadsleraar om kunnen toveren tot eerstegraadsleraar. Vandaar dat wij de tweedegraders onder de lezers in dit stukje graag willen attenderen op deze mogelijkheid
Deze opleiding (DAV-opleiding genaamd) wordt onder andere uitgevoerd door de Universiteit Leiden samen met de Hogeschool Rotterdam.
De toelatingseisen zijn een voltooide lerarenopleiding wiskunde tweedegraads.
Het programma is geroosterd in drie jaar en heeft een studielast van 15 tot 20 uur per week. De werkcolleges zijn op maandagavond in Leiden en worden verzorgd door het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden en door het ICLON, de universitaire lerarenopleiding. Op donderdagavond worden de werkcolleges in Rotterdam gegeven door docenten van de lerarenopleiding wiskunde van de Hogeschool Rotterdam.
De vakinhoudelijke voorbereiding sluit goed aan bij het door de eerstegrader te verzorgen onderwijs in de nieuwe profielen van de bovenbouw havo/vwo.
U kunt zich nog voor de cursus die volgend cursusjaar start aanmelden (bij de HR&O).
Adressen en contactpersonen
Hogeschool Rotterdam (ook voor de inschrijving)
Faculteit Educatieve Opleidingen, afdeling wiskunde
Vakcoördinator deeltijd: Cornelia Wallien
010 - 241 46 93
C.A.Wallien@hro.nl

****************************************************************************
CSE-II

Voor sommige leerlingen (en docenten) is het eindexamen nog niet voorbij.
A.s. dinsdag vindt de tweede termijn plaats.
Evenals tijdens de eerste termijn willen de webmasters van de NVvW weer alles in het werk stellen om allerlei relevante beschikbare infornatie rond deze examens zo snel mogelijk toegankelijk te maken.
Ook kunt u weer reageren op opgaven of corectievoorschiften.
http://www.euronet.nl/~nvvw/ (klik op NetNieuw)

Gerard Koolstra
****************************************************************************WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl