****************************************************************************
WiskundE-brief nr.105 4 juli 1999
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.a2000.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 550 adressen.
****************************************************************************
In dit nummer:
UREN WISKUNDE in TWEEDE FASE (Getal & Ruimte)
NIEUWE WISKRANT en WWW
****************************************************************************
Geachte collega's,

Wij starten in sept. met de Tweede Fase in 4V en 4H; de methode is Getal en
Ruimte.
In de handleiding wordt een richtlijn van 110 slu's voor deel 4V1 en 130
slu's voor 4V2 aangehouden.
Totaal dus 240 klokuren moet de leerling met wiskunde bezig zijn als beide
delen in 4VWO worden behandeld.
G&R stelt, dat dit inclusief lessen, voorbereiden repetities,
prakt.opdrachten, huiswerk etc. is.
De school ( S.g.Spieringshoek te Schiedam ) heeft gekozen voor 4
contacturen ( mag "lessen nog?!) p.w. in A1,2 , B1 en B1,2 en 2 c.u. in
A1(=C&M).
Wij streven er naar om in de 4-uurs clusters alle stof van 4V1 en 4V2 te
behandelen.

Als richtlijn heeft onze commissie TF meegegeven: per les van 50 min. moet
de ll. nog 30 min. zelf ( extra ) met het vak bezig zijn.
D.w.z. : 1 lesuur van 50 min. komt overeen met 80 ''wiskundeminuten''=1,33
klokuren=1,33 slu.

Uit het rooster voor komend cursusjaar blijkt: de 4 VWO' er heeft zo'n 130
lessen ( 4 p.w.).
Beide delen van G&R bevatten in totaal 11 hoofdstukken=11 proefwerken=11
lesuren;
blijven dus plm.120 cont.uren over, waarin wij mogen onderwijzen,
begeleiden etc.
120 c.u.=120 x 1,33 slu=160 slu's.

Daarnaast hebben wij één Prakt.Opdracht gepland, in het laatste kwart van
het cursusjaar uit te
voeren en uiterlijk in te leveren in de week vóór de repetitieweek, die op
19 juni '00 start.
Voor deze P.O. rekenen we 30 slu. Dus zit de ll. al op 160 + 30 = 190 slu's.

Tja, hoeveel studielast moeten we aanhouden voor repetitievoorbereiding?
2,5-3 uur per rep.?
Dat maakt 11x2,5=28 slu's; komen we uit op 190+28=218 slu's; daarnaast
natuurlijk per
hoofdstuk een schriftelijke overhoring, met als voorbereiding 0,5-1 slu (
zo'n SO gaat over de
eerste helft van een hoofdst.); komen we totaal op zo'n 225 slu's per jaar.

Die 240 van G&R is behoorlijk stevig; vermoedelijk laten we de Gemengde
Opgaven niet
maken als huiswerk, dat scheelt volgens de handleiding zo'n 1,5 slu per
hoofdstuk =plm.16 slu's. En dan zitten we dus op 225.

Als we alle opgaven (zonder Gem.Opg., Toetsen en Algemene Herhaling ) laten
maken, moet de ll. plm 8 opgaven per les afwerken. Daarbij zitten soms heel
bewerkelijke zaken (met de Graf.Rekenmach. uit te puzzelen).
Het streven wordt: instructie, plm.3 opgaven voordoen en verantwoord
uitschrijven en 5 opgaven door ll. zelf laten doen .
In de studiewijzer moeten we per week van 4 cont.uren 4X1,33=plm.5,5 slu
aangeven.
Dus 200 min.in les en ruim 2 uur nog extra per week met wiskunde bezig
zijn! Een flinke kluif!
We denken nog na over de PO: didactisch minder verantwoord is de ll.
full-time gedurende
de laatste 5 à 6 weken hieraan laten werken ( immers: 30:5,5=5,4) en
daarvóór al beide delen van G&R hebben voltooid ( immers: dan heeft de ll.
gedurende lange tijd geen contact meer met de stof); waarschijnlijk laten
we de ll. al eerder met de PO starten en dan minder opgaven per les uit het
boek opgeven. Dat wordt dus puzzelen bij invullen van studiewijzer!

Voor cluster A1 ( C&M ) met 2 uur p.w. wordt het tempo gehalveerd, de rest
dus in 5VWO.

Heeft u, lezer, al enige ervaring met bovenstaande, gebruikt u ( wellicht
als vóórloper-school) G&R al een jaar in de TF en hebt u
suggesties/verbeteringen? Wij vernemen dit graag van u!
Een studiewijzer is ook welkom!
Het is m.i. noodzakelijk ervaringen uit te wisselen, over inrichting
Studiehuis, opzet Examen- dossier,studiewijzers etc.
Opdat er wellicht spoedig landelijk meer eenheid hierin ontstaat.
De Wiskundebrief is hiervoor bij uitstek geschikt!

Met groet,
E.Boon boonew@worldonline.nl
****************************************************************************
Nieuwe Wiskrant en WWW

Sinds januari j.l. heeft de Nieuwe Wiskrant een eigen website:
http://www.fi.uu.nl/wiskrant
In aansluiting op het juni nummer (nummer 18-4) dat zojuist is verschenen,
is ondermeer een digitale versie van het artikel "Wiskie onder de loupe" op
het web geplaatst.
"Wiskie" is de verzamelnaam voor een serie oefenprogramma's voor de
brugklas van vbo/mavo. Het effect van deze programma's is onderzocht door
het Groningse onderzoeksinstituut GION.
In de webversie van het artikel zijn de beeldschermafdrukken uit het artikel
vervangen door draaiende applets, zodat u online met de programma's kunt
werken. Tevens kunt u de programma's gratis downloaden voor gebruik op uw
eigen school.

Verder is het register van de eerste 18 jaargangen van de Nieuwe Wiskrant
op het web gezet. De ongeveer 800 artikelen die in de loop der jaren
verschenen zijn, zijn daarbij alfabetisch gesorteerd op auteursnaam.
Er wordt nog gewerkt aan een bijbehorend zoeksysteem, waarmee u ook kunt
zoeken op trefwoorden. Naar verwachting zal dit eind september klaar zijn.

Heleen Verhage
****************************************************************************


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl