****************************************************************************
WiskundE-brief nr.106 7 juli 1999
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.a2000.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 550 adressen.
****************************************************************************
In dit nummer:
- NIEUWS over EXAMENS HAVO/VWO in 2000/2001
- Nieuw priemgetal record
****************************************************************************
In de nieuwe UITLEG (nr 18A van 7-7-1999) GEEN nadere uitwerking van de
maatregelen die Adelmund eerder in haar brief aankondiogde.
zie nr 104 of http://www.parlement.nl/cgi-bin/wraprec?doc=ocw00000.995
WEL
- informatie over toegestane Grafische Rekenmachines
- nadere informatie over gebruik formulekaart
- overgangsregeling examens oud stijl/nieuwe stijl
- de mededeling van het onderwerp Grafen en Matrices (domein Ea) tijdens
het CSE 2001 wi-A1 en wi-A12 (VWO) NIET aan de orde komt.

Gerard Koolstra

bron: CFI Gele Katern 7-7-1999 nr 18A
http://www.dds.nl/~pdc/cgi-bin/pdcsns.cgi?dir=/9221000/g/%26filename=/922100
0/y5.sns%26via=s%26c20=1
****************************************************************************
Uit het officiele persbericht
=====================

ORLANDO, Florida, June 30, 1999
Nayan Hajratwala, a participant in the Great Internet Mersenne Prime Search
(GIMPS) <http://www.mersenne.org/prime.htm>
has discovered the first known million-digit prime number using software
written
by George Woltman and the distributed computing technology and services of
Scott
Kurowski's company, Entropia.com, Inc
<http://entropia.com/ >

The prime number, 2^6972593-1, contains 2,098,960 digits
<ftp://entropia.com/gimps/prime4.txt>.

The new prime number, discovered on June 1st, is one of a special class of
prime
numbers called Mersenne primes. This is only the 38th known Mersenne prime.
Nayan used a 350 MHz Pentium II IBM Aptiva computer running part-time for 111
days to prove the number prime. Running uninterrupted it would take about
three
weeks to test the primality of this number. Richard Crandall, whose faster
algorithms helped prove the number prime, has a poster that displays this huge
number for sale at http://www.perfsci.com.

==========
Dick Klingens <dklingens@pandd.demon.nl>
URL: http://www.pandd.demon.nl
****************************************************************************Gerard Koolstra
<G.Koolstra@cable.A2000.nl>