****************************************************************************
WiskundE-brief nr.107 10 juli 1999
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.a2000.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 550 adressen.
****************************************************************************
In dit nummer:
- aangekondigde wijzigingen wi-A VWO in UITLEG 29-07-1999
- Nieuw systeem cijferbepaling CSE m.i.v. 2000
****************************************************************************
Aangekondigde wijzigingen wi-A VWO in UITLEG 29-07-1999

De eerder door de staatssecretaris Adelmund per brief aangekondigde
wijzigingen (zie WiskundE-brief nr. 104) worden waarschijnlijk pas
29 juli aanstaande gepubliceerd in UITLEG .
Vakantietijd lijkt toch een favoriete periode voor het bekendmaken van
ingrijpende maatregelen (met terugwerkende kracht)

Met dank aan Kees Hoogland (APS) en de mensen van de helpdesk van het
Informatiecentra Onderwijs.

Gerard Koolstra
****************************************************************************
Nieuw systeem cijferbepaling CSE

Met ingang van komend cursus jaar zal er bij de examens een nieuw systeem
van cijferbepaling ingevoerd worden.
Er zijn een aantal interessante aspecten.
1) De vaste schaal van 90 te verdienen punten vervalt.
Het kan varieren van ca. 50 to ca. 100 punten
Sommige collega's hanteren zo'n systeem al bij proefwerken e.d.
2) De CEVO kan achteraf de cijfers niet alleen bijstellen naar boven, maar
ook naar beneden! De uitersten zijn -1 en +1
3) Er is voortaan een systeem voor alle vakken (ook m.v.t.).

Het nieuwe systeem kan de inspriratie vormen van menig proefwerk of
tentamenvraag (bijv. bij wi-A HAVO)

Voor onze labonnees heb ik twee vragen/opdrachten.
{Het is toch [bijna] vakantie}

1] Herschrijf het artikel in Uitleg (Gele Katern 18A) zo dat het beter te
begrijpen is, met name voor niet exact-onderlegde docenten, en ga na of het
goed overkomt

2] Ga na of het systeem altijd voldoet aan vier uitgangspunten die in het
artikel genoemd worden, en lever een bewijs hiervoor.

De tekst van de regeling is ook on-line te bekijken via
http://www.eindexamen.nl/cgi-bin/pdcsns.cgi?dir=/9231000/g%26filename=/92310
00/d1.sns%26via=1pdi%26v01=d907079i%26p14=Normering+en+schaallengte+bij+de+c
entrale+examens+vbo%2C+mavo%2C+havo+en+vwo+met+ingang+van+2000
******************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl