Date: Sun, 9 Mar 1997 11:28:28 +0100 (MET)

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4

To: Belangstellenden WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: gerardk@xs4all.nl (Gerard Koolstra)

Subject: WiskundE-brief nr. 11

 

============ WiskundE-brief nr. 11 ========== 9-03-1997 ===============

OPZET

Deze WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in het

voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel(ler) op de hoogte te houden

van voor hen relevante zaken, met enige nadruk op Internet-toepassingen .

Wanneer je deze brief niet (meer) wenst kun hem ongewijzigd retourneren.

Reacties en berichten zijn welkom bij gerardk@xs4all.nl (WiskundE-brief)

Deze brief wordt gestuurd naar ruim 55 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb_main.htm

====================================================================

 

ONVREDE OVER HET ONDEBOUW PROGRAMMA

Tot nu twee reacties ontvangen op de bijdrage van Frits Roskam

van Philip van Egmond uit de Bilt en van Adri Dierdorp uit Heemstede

-------------------------De reactie van Philip van

Egmond--------------------------------------------------

" Ook onvrede?

Een beetje wel.

Ik ben de laatste 10 jaar een echte bovenbouwdocent die bij uitzonderling

wel eens een brugklas (HV) heeft. En dan moet je niet direct je oordeel

klaar hebben, maar toch, er viel mij iets op. Het brugklasboek is mooi,

wiskunde is erg populair bij bruggers, zo nu en dan iets met je handen,

schaar en kleurpotloden doen is leuk. Maar het leek me wel of de opgaven

"het ene oor ingingen en het andere oor uit". Bleef er iets van hangen? Ik

betwijfel het. De methode daagde wel uit to zelfstandig werken maar wat

hebben ze geleerd? Ze lopen tegen te weinig moeilijkheden aan, het niveau is

veel te laag denk ik. Ze komen vrijwel geen abstractie tegen en vooral in de

derde klas moeten ze dat inhalen.

Dat was dus even wennen in VWO4, daar loopt het met een sisser af, maar in

HAVO4 -WB daar gaat het niet goed. Maar we gaan er wat aan doen in de

onderbouw. Leerlingen die in Havo3 zitten en wiskunde B willen nemen krijgen

binnenkort van colega's extra oefening in 'letterrekenen'. Niet ik dat

'letterrekenen' zo vreslijk belangrijk vind, want het worden vaak kunstjes,

maar als je in de 4e klas tegen voor de leerlingen moelijke zaken aanloppt,

mogen ze niet vastlopen omdat ze de kunstjes niet kennen."

-----------------tot zover de reactie van Philip van Egmond

------------------------------

 

----De reactie vanA dri Dierdorp, College Hageveld te Heemstede -------------

Graag wil ik persoonlijk reageren op de reactie van Frits Roskam:

Ook ik maak mij zorgen. Maar dan wel over uitlatingen zoals die van Frits

Roskam.

Mijn ervaringen in het onderwijs zijn dat als leerlingen ouder worden, ze

steeds minder heil zien in het intrainen van vaardigheden. Een eerste

klasser vindt het

juist vaak heerlijk om een soort opgave uitvoerig te oefenen. Algebra is dus

juist een

dankbaar onderwerp in de brugklas. De opmerking dat daar tijd genoeg voor is

irriteert me mateloos. De taakbelasting voor een docent is de laatste tien

jaar, zeker bij ons op school, exponentieel toegenomen..

De behoefte aan een complete methode is bij mij dan ook zeer groot. Het is

voor mij ook niet duidelijk dat ieder schooltype hetzelfde boek zou moeten

gebruiken.

En dit geldt voor mij ook voor het lesprogramma. Dat de examens eventueel

aangepast gaan worden is voor mij ook al geen pleister op de wond. Hoe is

op het ogenblik het niveau van ons examen in vergelijking met het

buitenland? Een aantal jaren geleden kreeg ik in Maastricht te horen dat

universitaire studenten eerst maar in België hun wiskunde moesten

bijspijkeren. Is dat nog zo? Helpt hier zo'n aangepast examen?

Uiteraard vind ook ik de uitgangspunten van de basisvorming uitstekend,

maar slaan we niet door?

Waarom zijn er zo weinig exacte studenten? Of past de universiteit straks

ook zijn programma aan?

Ik moet toegeven dat ik ook zo'n trouwe docent ben die keurig het opgelegde

programma afwerkt. Zelf allerlei dingen verzint om het niveau op te krikken

(ik heb

alleen VWO leerlingen) En steeds meer de begeleider wordt. Maar dit is niet

de weg die jaren geleden als ideaal gekozen zou hebben.

-------------tot zover de bijdrage van Adri Dierdorp --------------------

 

Reacties, maar ook mededelingen e.d. blijven welkom

 

Tot de volgende keer

 

Gerard KoolstrA

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Gerard Koolstra

E-mail: gerardk@xs4all.nl

homepage: http://www.xs4all.nl/~gerardk/