****************************************************************************
WiskundE-brief nr.110 27 aug. 1999
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 550 adressen.
****************************************************************************
In dit nummer:
+ project Wiskunde 2000
+ RSA-155
+ zeshoekige vlakverdeling bewezen 'voordeligst'
+ nieuwe websites
+ nieuwe software
****************************************************************************
Gezocht: projectleider voor Wiskunde 2000

"Wiskunde 2000" is de werknaam voor een Nederlandse bijdrage aan het
World Mathematical Year: een grote eendaagse scholierenmanifestatie
in oktober 2000. Het is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van
Wiskundeleraren, die volgend jaar 75 jaar bestaat. Met steun van de
Stichting Wetenschap en Techniek Nederland (WeTeN) en een aantal
andere organisaties wordt deze manifestatie momenteel voorbereid.
Via een grootschalig meetproject, uit te voeren door leerlingen en
leerkrachten, wordt de bewuste dag in oktober (Wetenschap & TechniekWeek)
antwoord gegeven op de vraag:

"Wie is de meest gemiddelde leerling?"

Tevoren hebben de deelnemers daar al voorspellingen over kunnen doen.
Het is de bedoeling de landelijke uitkomst 's avonds op televisie te
presenteren. Rondom deze manifestatie zullen lesprogramma's voor
scholen worden gemaakt en aanvullende educatieve projecten worden
ontwikkeld. Het geheel heeft ten doel om de wiskunde en in het
bijzonder de statistiek voor een groot publiek in een positief daglicht te
stellen.
Voor dit uitdagend project zoekt het voorbereidend comité, vooruitlopend
op de definitieve goedkeuring:

- een projectleider (m/v) voor ca. 2,5 dag in de week
(van medio september 1999 tot eind oktober 2000)

Gevraagd wordt:

- bekendheid met de wereld van wiskunde en statistiek
- goed kunnen organiseren
- communicatieve vaardigheden
- bereidheid zich voor genoemde periode vast te leggen

De initiatiefnemers worden graag attent gemaakt op kandidaten voor deze
tijdelijke, maar perspectiefrijke functie.

Inlichtingen bij en reacties naar:
-Lou Dalderup, Stichting WeTeN: 030-2727305;
L.Dalderup@weten.nl
-Heleen Verhage, Freudenthal Instituut: 030-2611611;
H.Verhage@fi.uu.nl
****************************************************************************
RSA-155

De ontbinding van een getal van 155 heeft de kranten gehaald.
Het volledige perbericht (met links voor achtegrondinformatie) is te vinden op
http://www.cwi.nl/~kik/persb-NL.html

Daar staat ook de ontbinding:
1094173864157052742180970732204035761200373294544920599091384213147634998428
8934784717997257891267332497625752899781833797076537244027146743531593354333
897
=
1026395928297411057720541965739916759007165678080380668033419335217907113077
79 *
1066034883801684548209272203600128786792079585759892915222706082371930628086
43

****************************************************************************
ZESHOEKIGE VLAKVERDELING

Thom Hales heeft nu ook bewezen dat de zeshoekige vlakvulling het meest
"economisch' . Dit zg. bijenkorf vermoeden is pas kort gelden in het
algemeen bewezen. Aardig is dat het bewijs betrekkelijk kort is, inclusief
inleidend hoofdstuk en literatuurverwijzingen nog geen 20 pagina's
zie
http://www.math.lsa.umich.edu/~hales/

****************************************************************************
NIEUWE WEBSITES

+Jos Andriessen een een geheel op de tweede fase gericht website gemaakt.
http://homepages.msn.com/LibraryLawn/jandriessen

****************************************************************************
NIEUWE SOFTWARE

Ik heb op mijn homepage de nieuwste versie van de DOCENTENversie van Flippo
geplaatst. Aangezien ik wil voorkomen dat de versie bij een groot publiek
terecht komt zal deze versie slechts tot 5 september a.s. op mijn site te
vinden, en te downloaden zijn. Veel plezier er mee.
Het adres is
http://www.coster.demon.nl/FlippoND.zip

Matthijs Coster <
matthijs@coster.demon.nl>
****************************************************************************


****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl