****************************************************************************
WiskundE-brief nr.111 12-09-1999
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 575 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- nieuw archief WiskundE-brief
- nieuwe versie grafiektekenprogramma
- nieuwe cijferbepaling CSE
- basisvorming mislukt ?
- internationale wiskunde olymiade
****************************************************************************
OUDE NUMMERS WEER BESCHIKBAAR

Nadat Willem van Ravenstein gestopt was met zijn archivering na een 100-tal
nummers - Willem hartelijk dank daarvoor - was het enig tijd niet
makkelijk om de inhoud van gemiste of weggeraakte WiskundE-brieven te
achterhalen.
Sinds kort staat er weer een archief op WWW op een eigen site:
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
gk
****************************************************************************
NIEUWE (Nederlandse) VERSIE van GrafEq (versie 2.08).

Er is een nieuwe versie van het grafiekentekenprogramma GrafEq uitgekomen.
Naast de reeds bestaande Engelse "interface" is nu ook een Nederlandse
interface beschikbaar. Omdat beide interfaces in het programma zijn
ingebouwd is het mogelijk te kiezen welke interface wordt gebruikt.

GrafEq is een programma dat grafieken kan tekenen van impliciete relaties
(gelijkheden en ongelijkheden). Het is niet nodig een relatie eerst om te
schrijven naar het functiemodel (y=...). Je kunt dus even eenvoudig de
grafiek tekenen van een rechte lijn (y=ax+b of ax+by=c), als van een
cirkel of van het binnengebied van een cirkel. De variabelen mogen meer
dan een keer in de formule voorkomen. Het is ook mogelijk een gebied te
tekenen dat aan een aantal voorwaarden (gelijkheden of ongelijkheden)
voldoet, zodat het programma zeer geschikt is voor het maken van tekeningen
bij problemen op het gebied van Lineair Programmeren.
Tevens is het mogelijk een relatie te definiëren met meer dan twee
variabelen en vervolgens vast te leggen welke variabele op de horizontale
en en welke op de verticale as moet worden weergegeven.
Omdat GrafEq grafieken op een andere manier tekent dan de meeste
grafiekentekenprogramma's lukt het ook om grafieken met asymtoten die door
andere programma's (zoals ook de Grafische Rekenmachine) niet zo goed
worden weergegeven correcter te tekenen.
Het invoeren van een relatie wordt sterk vereenvoudigd door het hulpscherm
met invoertoetsen. Omdat GrafEq een relatie vooraf analyseert en het
resultaat van deze analyse laat zien in de vorm van een formule zoals we
die normaal schrijven worden veel onbedoelde fouten voorkomen.

Een evaluatieversie van GrafEq 2.08 is beschikbaar op het volgende adres:
http://www.peda.com/grafeq/Welcome.html
Deze evaluatieversie is volledig functioneel. Bij de meegeleverde
documentatie bevindt zich een Korte Handleiding voor Beginners in het
Nederlands. Verdere informatie is beschikbaar in de Engelse documentatie.
De meegeleverde voorbeeld bestanden laten zien dat GrafEq ook geschikt is
om mooie, bijna kunstzinnige plaatjes te maken.

Ter gelegenheid van de introductie van de Nederlandse versie is er tot 1
november a.s. een introductiekorting van 20% voor Nederlandse gebruikers op
de prijs van een licentie.
Voor informatie hierover zie:
http://www.peda.com/grafeq/specials/dutch.html

Hans Klein
****************************************************************************
NIEUW SYSTEEM CIJFERBEPALING CSE

In WEb 107 werd melding gemaakt van een nieuw systeem van omzetting van
scores in cijfer dat m.i.v. 2000 gehanteerd gaat worden
bij ALLE centrale examens.
Op de oproep een en ander eens nader te bestuderen is gereageerd door Lei
Thomas <
ltho@cuci.nl> met een spreadsheet dat de omzetting regelt.
Hij meldt dat hij - bij gebrek aan duidelijkheid - wel een eigen
interpretatie van afrondingsregels geeft gegeven.
****************************************************************************
BASISVORMING MISLUKT ?

De kranten hebben uitgebreid aandacht besteed aan onderzoek van (o.a.) het
GION waarin de resultaten van voor en na de invoering van de basisvorming
worden vergeleken. In Didaktief&School van september staat de volgende
tabel over de scores in het derde leerjaar op wiskunde:

 

1989

1993

Totaal

49,7

50,4

IVBO

32,8

33,8

VBO

43,5

44,3

MAVO

50,4

51,2

HAVO

55,9

55,6

HAVO/VWO

58,7

58,9

VWO

61,8

60,2


Een tabel waar je diverse conclusies kunt trekken, maar dat laat ik graag
aan de lezer over.

gk
****************************************************************************
INTERNATIONALE WISKUNDE OL|YMPIADE

Eigenlijk al oud neuws.
Afgelopen juli heeft in Boekarest de 40 internationale wiskunde olympiade
plaatsgevonden. De Nederlandse afvaardiging deed het niet slecht:
4 van de 6 deelnemers behaalden een bronzen medaille.
Meer informatie (o.a de opgaven) op
http://terra.cs.unibuc.ro/imo99/

gk
****************************************************************************


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl