****************************************************************************
WiskundE-brief nr.112 19-09-1999
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 575 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- proefwerkbank
- inspectierapport BaVO wiskunde
- oproep i.v.m. software
****************************************************************************
PROEFWERKBANK

Al een tijdje ben ik bezig met mijn wiskunde site. Een aantal zullen al eens
een kijkje genomen hebben.
Een gedeelte van de site heb ik ingericht voor proefwerken die ik
beschikbaar stel aan een ieder die daar belangstelling voor heeft. Het enige
wat ik vraag is dat je een zelfgemaakt proefwerk instuurt wat betrekking
heeft op de stof in de onderbouw. In ruil hiervoor krijg je een wachtwoord
en de beschikking over een aantal proefwerken gemaakt door andere collega's.
Op deze manier kunnen we ook een beetje van elkaars "knutselwerk"
profiteren!
De site is te vinden op http://wiskunde.hacom.nl
De weg naar het proefwerkgedeelte vind je via de link naar docenten.
Ik hoop op jullie reacties.

Met vriendelijke groet:
Erwin Broekema <erwin@hacom.nl>
****************************************************************************
INSPECTIERAPPORT BAVO

De inspectie heeft ook rapporten per vak gemaakt over de invoering van de
basisvorming. Meer hierover op:
http://www.owinsp.nl/producten/werk-aan-de-basis/wiskunde.html
Het vakrapport wiskunde is o.a. kritisch over:
- rekening houden met verschillen
- aandacht voor algemene vaardigheden
- sectiebeleid t.a.v. basisvorming en leerlingenresultaten
- het bevorderen van een actief leerproces
- leerlingresulaten
Zeer goed scoort het aantal kerndoelen dat aan de orde komt en ook over het
pedagogisch handelen is men tevreden
Samenvattend oordeelt het rapport dat het vak wiskunde "nog te weinig uit
de verf komt"

Met dank aan Hans Wisbrun
****************************************************************************
SOFTWARE ONDERZOEK

Veel wiskundeleraren hebben behoefte aan software die goed bruikbaar is
voor het wiskundeonderwijs.
Anderzijds is er veel software beschikbaar, binnenlands, nuitelands,
freeware, shareware en commercieel.

De redactie stelt het volgende voor
1) We maken een concept indeling in soorten (bijv. grafiekprogramma's) en
in categorieën (freeware/shareware/commercieel)
2) lezers kunnen een programma nomineren (liefst met een bespreking van de
eigenschappen van het programma, en hoe ze het in de praktijk gebruiken)
3) Per soort (en categorie) wordt een soort verkiezing gehouden
Een en ander moet nog nader uitgewerkt worden, en we styaan open voor
suggesties.
Als eerste stap een indeling
Mogelijk is het volgende bruikbaar:

A Grafiekprogramma's
VU-Grafiek, WinPlot, Graphmatica,...
B Meetkundeprogramma's
Cabri, WinGeom, Sketchpad, PeL,.....
C Computeralgebra
Maple, Mathematica, Euler,......
D Statistiek en Kans
Vu-Stat, WinStats, ........
E Rekenprogramma's
Flippo, Breuken, ........
F Algebra (vergelijkingen e.d.)
Vu-Losop, Mathpert,
G Matrices en Grafen
Winmat,..........
H Dynamische systemen
Dynasys, WinFeed
I Overige

In eerste instantie is het verzoek alleen te reageren op de opzet, en de
voorlopige indeling.
gk
****************************************************************************
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl