****************************************************************************
WiskundE-brief nr.113 26-09-1999
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 585 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- oude schoolonderzoeken
- GIMPS-project
- Grafische Rekenmachine
- vraagje over software
- oproep i.v.m. software
****************************************************************************
OUDE SCHOOLONDERZOEKEN
Ik ben Tiny Kouters en ik geef les aan de DHBO in Goes. Dit is een
SPW-opleiding waar de leerlingen nog eindexamen doen in 4 HAVO-vakken.
Omdat deze HAVO-vakken in 2 jaar zullen worden afgesloten doen we nog mee
aan het oude eindexamen HAVO.
Daarom ben ik op zoek naar oude schoolonderzoeken van de vakken Wiskunde A
en B op HAVO niveau.
Ik heb zelf van 7 jaar schoolonderzoeken Wiskunde A en Wiskunde B die zijn
afgenomen op het VHBO (= HAVO-niveau)die nu (helaas) is afgebouwd.
Indien er docenten zijn die hun schoolonderzoeken willen uitwisselen kunnen
ze de opgaven opsturen naar :
ROC Zeeland Vestiging Oosterschelde College ,
t.n.v. Dhr. T . Kouters
Postbus 2102 ,
4460 MC Goes.
Als u uw gegevens meestuurt zal ik u mijn schoolonderzoeken doen toekomen.

Alvast bedankt ,
Tiny Kouters
tkouters@wxs.nl
****************************************************************************
GIMPS

Er is een nieuwe website met informatie over de Great Internet Mersenne
Prime Searcch (GIMPS) in het Nederlands
Het is een vertaling van de "thuispagina" van GIMPS (
www.mersenne.org) door
Robert van der Peijl (Eindhoven).
Het adres van de pagina is:
http://www.dse.nl/~m31/mersenne/prime.htm
Er is sinds kort ook een nederlandstalige nieuwsbrief
Nederlandse deelnemers aan het GIMPS project wordt verzocht zich te melden
bij Dick Klingens (
dklingens@pandd.demon.nl) opdat
- zij op de hoogte kunnen blijven van de activiteiten van de "DutchPrime"
groep(io)
- (onregelmatig) de GIMPSnl Nieuwbrief kunnen ontvangen.

****************************************************************************
GRAFISCHE REKENMACHINE
Hoe is het nu toch mogelijk dat leerlingen die nu in de 5de klas het oude
eindexamen doen gebruik mogen maken van de grafische rekenmachine?
Zijn leerlingen die zo'n apparaat hebben (of kunnen kopen) en/of kunnen
hanteren niet enorm in het voordeel? Denk aan het tekenen van grafieken,
matrix-vermenigvuldiging e.d.
Of wordt hier bij het examen rekening mee gehouden?
Of moet ik toch snel onze leerlingen op deze gang van zaken wijzen en er
maar van uit gaan dat ze voor een half jaartje nog snel even zo'n (duur)
ding kopen?
Ik weet het niet, maar ik vind deze gang van zaken eigenlijk wel zeer
merkwaardig! Wie verzint er nou zoiets?
Of is het teveel moeite om een oud en een nieuw examen te maken?
Wie helpt?

Met vriendelijke groet,
Willem van Ravenstein.
****************************************************************************
SOFTWARE-vraagje
Wie kent een leuk programma voor Windows voor schatten voor de eerste klas?
Of is er misschien ergens een leuke internetsite?

Met vriendelijke groet,
Willem van Ravenstein.
skyline@cistron.nl
****************************************************************************
SOFTWARE-onderzoek

We hebben positieve reacties binnengekomen op het plan voor
software-onderzoek (zie WiskundE-brief 112)
Eventuele voorstellen wat betreft de algemene opzet graag binnen een week
naar de redactie.
****************************************************************************


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl