****************************************************************************
WiskundE-brief nr.117 17-10-1999
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim. 600 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- MEER REACTIES OP FOUTEN BIJ GRAFISCHE REKENMACHINE
- BEDANKJE
****************************************************************************
Grafische Rekenmachine : controle invoer (2)

Hierbij reageer ik op een aantal (afwijzende) reacties op mijn voorstel om
invoer op de GR te laten controleren middels het afdrukken van een tabel met
enige functiewaarden.
Natuurlijk ben ik het met Gerard Koolstra eens dat elk antwoord verantwoord
moet worden in de vorm van aanduidingen als zoom in tot .... want .... of:
er moeten drie snijpunten zijn met de x-as want..... etc.
Dit staat buiten de vraag hoe je zoveel mogelijk kunt voorkomen dat een
onbedoelde vergissing verstrekkende gevolgen heeft.
Feit blijft immers dat een "verkeerde" formule een opgave in zijn geheel
vanaf de start negatief beïnvloedt.
De vorm van de formule in de opgave is "twee-dimensionaal" , de GR vereist
"eendimensionale" invoer.
Dat betekent haakjes op "vreemde" posities zelf als leerling aanbrengen
of...... de formule op de "haakjes" manier in de opgave afdrukken. En dit
allemaal omdat de GR een dergelijke invoer vereist, louter een stukje
technisch onvermogen.
Het alternatief is de door mij bepleite tabel. En eerlijk gezegd begrijp ik
niet wat er tegen dit simpele hulpmiddel is in te brengen. De vraagstelling
wordt er niet door vereenvoudigd, gelijkwaardige beoordeling van de vragen
blijft gehandhaafd, leerlingen kunnen niet "opzettelijk" met vereenvoudigde
formules door, want bovenstaand simpel controlemiddel legt in deze de
verantwoordelijkheid aantoonbaar bij de leerling. En... last but not least
de docent is geen extra tijd kwijt bij de correctie.
Ik heb in de reacties tegen het gebruik van deze tabelmethode vooral
emotionele argumenten gelezen.
Het zou jammer zijn als daardoor een praktisch hulpmiddel geen toepassing
krijgt.
Ik sta uiteraard open voor zakelijke tegenargumenten en al helemaal voor
(andere) praktische oplossingen die het gebruik van de GR ontdoen van
technische onvolkomenheden.

Jos Andriessen
****************************************************************************
FOUTJE, JAMMER ?

Kan een foutje bij de invoer in een GRM - van welk merk ook - je je loopbaan
kosten? Dat meen ik te begrijpen uit de discussies in de WiskundeEbrief,
waarin de beoordeling zwiept van 0 tot 9.
Zoiets kan en mag toch niet waar zijn?

Ik ben een betrekkelijke buitenstaander - penvoerder van het
gesubsidieerde project MATHESIS dat poogt vooral de 'zwakkere' leerling
in het VWO op niveau te brengen en te houden met behulp van ICT.

"Rekenen is voor de dommen"; zei destijds mijn docent wiskunde. Daarin had
hij m.i. volkomen gelijk.
Als ik in mijn VWO-tijd was afgerekend op reken- of invoerfouten, dan had
ik nooit een beta studie kunnen beginnen. 'Een baantje' zou mijn lot zijn
geworden.

Gelukkig waren de tijden toen anders: begrip stond voorop. Ik studeerde af
in
de fysische chemie en deed aansluitend zes jaar lang experimenteel
atoomfysisch onderzoek (daarna werd ik opgeslokt door management- en
bestuursfuncties - maar dat terzijde).

Als wiskunde zich als vak wil handhaven in het VWO - in het Studiehuis,
in vier profielen VWO en in vier profielen HAVO - dan zal het de jeugd
moeten aanspreken.

Wordt vervolgd.

Wybe Zijlstra
Co-operatie EDEN U.A.
e-mail:
info@mathesis.nl of .g.zijlstra@inter.nl.net
****************************************************************************
BEDANKT
Bij deze wil ik iedereen bedanken die mij één of meerdere schoolonderzoeken
HAVO Wiskunde A en HAVO Wiskunde B hebben opgestuurd. n.a.v. mijn oproep in
de WiskundE-brief nr 113.
Als het goed is heeft iedereen ook van mij een aantal schoolonderzoeken
ontvangen.
Mocht dit niet zo zijn (Ik heb zelf het idee dat er 2 mailtjes niet zijn
doorgekomen omdat ze groter waren dan 1 Mb) stuur me dan nog even een
E-mail, dan zorg ik alsnog dat het gebeurt.
Ik ben overigens nog steeds geïnteresseerd in oude HAVO schoolonderzoeken
van bovengenoemde vakken.

Tiny Kouters
tkouters@wxs.nl
****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl