****************************************************************************
WiskundE-brief nr.118 30-10-1999
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 600 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- NOMINATIES BRUIKBARE SOFTWARE GEVRAAGD
- FOUTJES BIJ GEBRUIK GRAFISCHE REKENMACHINE (3)
- PILOTPROJECT KENNISNET
****************************************************************************
SOFTWAREONDERZOEK
(zie ook nr 112)

We zijn toe aan stap 2: het nomineren van bruikbare programma's
(Sommigen hadden al nominaties ingestuurd, die worden meegenomen)

De definitieve indeling is de volgende:

A Grafiekprogramma's
Excel, Graphmatica, GrafEq, Grafiek 3.0, VU-Grafiek, WinPlot, ....
B Meetkundeprogramma's
2D,3D, Cabri, Meetkunde for Windows, PeL, Sketchpad, WinGeom, ...
C Computeralgebra
Derive(windows), Maple, Mathematica, Euler,......
D Statistiek en Kans
Excel,Stat, Vu-Stat, WinStats, Correlatie en Regressie, ........
E Rekenprogramma's
Excel, Flippo, Breuken, ........
F Algebra (vergelijkingen e.d.)
Derive, Excel, Vu-Losop, Mathpert,.....,
G Matrices en Grafen
Excel, Derive, Maple, Winmat,..........
H Dynamische systemen
Dynasys, WinFeed
I Overige
...................

Als u goede ervaringen heeft met een bepaald programma kunt het nomineren,
via een e-mail naar de redactie.
Vermeld s.v.p
- de "groep" zie hierboven A t/m I
- of het om freeware, shareware of een commercieel programma gaat
- exacte naam, auteur en/of uitgever (als het een minder bekend prog. is)
- Waarom u het een bruikbaar programma vindt.
Denk daarbij aan zaken als:
+ gebruikersvriendelijkheid
+ Hoe (precies) deze software in uw onderwijs gebruikt wordt
+ beschikbaarheid van materiaal
(templates, lesbrieven e.d.)

Uw nominaties zijn welkom !

gk
****************************************************************************
FOUTJES BIJ DE GRAFISCHE REKENMACHINE (3)

REACTIE VAN PETER HOOGENDIJK
In de laatste twee nieuwsbrieven stonden reacties op de beschrijving van
Tom Boelaars hoe leerlingen de mist ingaan bij de eerste proefwerkopgave
over hoofdstuk 1 van Getal en Ruimte, vwo4.
Bedoelde opgave komt uit de proefwerkbundel van Getal & Ruimte en als
eindredacteur van deze bundels wil ik graag reageren.

Het oogmerk van deze opgave was nu juist om de vaardigheid met de GR te
toetsen. Het eerste hoofdstuk in 4vwo behandelt uitgebreid de
kennismaking en de eerste practica met de GR. Het is bovendien aan de
docent om te kiezen in hoeverre de vaardigheden met de GR al uitgebouwd
moeten worden (practicum 3 is optioneel te behandelen).
De reactie van o.a. Sieb Kemme, waarin gesuggereerd wordt dat deze
opgave de GR als slimme tekenmachine gebruikt en wiskundig inzicht tot
nul reduceert, is dan ook maar ten dele terecht.

De opgave vraagt om "eenvoudige vaardigheid" met de GR (4 verschillende
machines is voor proefwerkschrijvers trouwens geen sinecure) en beoogt
inderdaad niet meer "uit het kastje" te halen. Foute beantwoording ligt
dan ook niet zozeer in het feit van wel of niet genoeg wiskundig inzicht
aan de dag leggen, maar in het feit of je na een heel hoofdstuk oefenen
de juiste omgang met de GR hebt gevonden.
Het doorrekenen van een tikfout en het laten omschrijven van
handelingen, lijken mij bij dit eerste hoofdstuk goede suggesties, maar
in het geval van niet te achterhalen fouten is "de gehele opgave als
foutief rekenen" het enig juiste lijkt mij.

Voor wat betreft latere hoofdstukken en eindfase werk sluit ik mij aan
bij de reactie van Paul Drijvers. Hij stipt de uitzonderlijkheid van
deze opgave aan en heeft net als ik het sterke vermoeden dat er op
termijn een consensus zal onstaan over wat en hoe een leerling zijn
handelingen op de GR dient vast te leggen en te verantwoorden.

Peter Hoogendijk <
hoo.wiskunde.griftland@gironet.nl>
* *
*
REACTIE VAN GERRIT DE JONG

Omdat bij hoofdstuk 1 van Getal en Ruimte vwo1 een practicum hoort waarin
onder andere geleerd wordt hoe formules ingevoerd dienen te worden, heb ik
vorig jaar bij mijn repetitie in vwo4 ook zo'n opgave opgenomen om te
toetsen hoe leerlingen met de GR om kunnen gaan.
De meesten doen dat perfect, maar bij de enkeling die het werken met de GR
nog niet beheerst kan er een probleem ontstaan.
Over het algemeen vond ik het vrij simpel om er achter te komen wat ze
hadden ingevoerd aan de hand van de gevraagde schets en de vermelding van
het bijbehorende domein. In die gevallen kon ik volstaan met het aftrekken
van 1 of 2 punten. Ik heb slechts één probleemgeval gehad bij een leerling
waarbij ik met de beste wil van de wereld niet kon ontdekken wat ingevoerd
was. Hier heb ik een score van 0 punten gegeven maar dat is misschien
oneerlijk geweest tegenover de andere leerlingen waarbij ik intikfouten wel
kon achterhalen.
Graag wil ik dat de NVvW hierover richtlijnen geeft. Mijn insteek is dat de
leerling bij gebruik van de GR aangeeft welke menu-opties zijn gebruikt,
zoals in de voorbeelden van Getal en Ruimte wordt gedaan. Na ruim een jaar
op deze manier werken blijkt (afgezien van de eerste repetitie) dat geen
enkel probleem meer op te leveren. Maar misschien dat een tweede corrector
van examenwerk anders over deze zaak denkt. Door de discussie hierover vóór
de examens te voeren en richtlijnen op te stellen, zijn discussies achteraf
over examenwerk van leerlingen wellicht te voorkomen. Dat lijkt me prettig.
Verder kan ik me uitstekend vinden in de reactie van Paul Drijvers.

Met vriendelijke groet,
Gerrit de Jong.<
gdejong@zeelandnet.nl>
****************************************************************************
PILOTPROJECT KENNISNET

Binnenkort start kennisnet met een pilotproject wiskunde en internet.
Nadere informatie:
http://www.kennisnet.nl
****************************************************************************


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl