****************************************************************************
WiskundE-brief nr.119 7-11-1999
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 600 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- NOMINATIES BRUIKBARE SOFTWARE (1)
****************************************************************************
TON LECLUSE
Hierbij mijn reaktie op de wiskundebrief, voor wat betreft mijn opinie over
wiskunde-software. Ik beschrijf de programma's die ik gebruik en ken.
Hierdoor is het rijtje wellicht wat bekrompen, maar ik kom er erg ver mee
in de klas. Hier staat dagelijks een vrij zware pentium te brommen
gedurende de hele dag, gebruiksklaar!

A Grafiekprogramma's
excel(1), Grafiek 3.0 (Roos Software) (1a), derive for windows
B Meetkundeprogramma's
Cabri, 2D (2), 3D(3), meetkunde (4)
C Computeralgebra
derive for windows
D Statistiek en Kans
excel (5), stat (6)
E Rekenprogramma's
excel (7)
F Algebra (vergelijkingen e.d.)
excel (8), derive for windows
G Matrices en Grafen
excel (9), derive for windows
H Dynamische systemen
geen software
I Overige
correlatie en regressie (10)

Toelichting bij de nummertjes achter de software hierboven:
(1) Microsoft Excel vind ik het meest bruikbare programma. Wanneer je ermee
om kunt gaan, kun je van elke groep functies-van-een-variabele de
grafiek(en) een fraaie plaatjes krijgen. Wel een gepuzzel aan het begin,
maar het oogt fraai. Gratis erbij: de tabel met gebruikte functiewaarden
(waar je mee start in excel!)
(2) Het programma 2D is door mijzelf ontwikkeld, draait onder MSDOS, maar
doet het nog altijd prima onder windows
(3) Het programma 3D is door mijzelf ontwikkeld, draait onder MSDOS, maar
doet het nog altijd prima onder windows
(4) Dit programma is bijna af. Ik ben bezig een TRUE-windows-95 versie te
maken waarin zowel 2D als ook 3D verweven zijn, maar vooral uitgebreid met
vele extra functies, die op de moderne PC zeer fraai oogsten. Dit programma
komt wellicht binnen enkele maanden beschikbaar voor het hele
onderwijsveld. Dan kunnen (2) en (3) in de prullenbak.
(5) Natuurlijk kan excel ook fraaie kanstechnische zaken aan, en
standaarddeviaties en zo.
(6) Stat is een door mijzelf ontwikkeld MSDOS-programma, met een aantal
leuke opties zoals simulaties.
(7) excel is het rekenprogramma bij uitstek. Verder commentaar overbodig.
(8) vooral de what-if toepassingen zijn erg leuk. Maar een vergelijking
oplossen door inklemmen kan perfect en erg snel in excel. Doe ik echt vaak
in de klas voor!
(9) met name matrixvermenigvuldiging is snel gedaan in excel. Veel
duidelijker dan op het kleine GR-schermpje! Ook de Markov-ketens zijn mooi
te zien met excel, met gratis fraaie ondersteunende grafieken.
Ik voel er eigenlijk wel voor, om eens enkele voorbeelden aan collega's te
demonstreren, alleen de vraag is wanneer en waar.
(10) correlatie en regressie is een zelfgeschreven programmaatje, dat
afgelopen jaar via de NvvW-site door het land is verspreid.

n.b. Mijn nieuwe programma 'meetkunde for windows' kan straks ook fraaie
perspectieftekeningen genereren. Wellicht een mooi tool bij het nieuwe
zebraboekje van Agnes Vverweij en Martin Kindt. Nog even geduld!

Ton Lecluse
tlecluse@yahoo.com

OPMERKING REDACTIE:
Op de studiedag van de NVvW zaterdag a.s. zal Ton Cluse zijn nieuwe
meetkundeprogramma demonstreren tijdens werkgroep A22 - Ruimtemeetkunde
onder Windows

****************************************************************************
MAPLE
Ik geef les aan studenten van de noordelijke Hogeschool instituut techniek.
Wij gebruiken al heel lang het computeralgebrapakket Maple. De laatste
versies daarvan zijn zeer gebruikersvriendelijk.
We gebruiken verder een cursus waarbij Maple volledig geintegreerd is in
het wiskundeonderwijs. Dit heeft als voordeel dat de vaardigheden met het
pakket gelijk opgaan met het leren van de wiskundige begrippen en het leren
van oplossingsmethoden.
De studenten moeten als test op gezette tijden een tentamen maken (met pen
en papier) om de handmatige vaardigheden te toetsen.
Verder moeten de studenten ook (ieder apart) een verslag inleveren van een
uitgewerkt vraagstuk dat in Maple gemaakt is. Maple is namelijk ook als
teksteverwerker te gebruiken en dat werkt vrij snel.
Door middel van het zogenaamde wiskundeverslag wordt de actieve
taalbeheersing van de wiskunde getoetst alsmede de onderzoeksvaardigheid
van de student. De student maakt zelf een vraagstuk naar aanleiding van de
lesstof zodat daaraan ook het niveau van de student afgemeten kan worden.
Er is een aantal criteria waaraan het verslag moet voldoen.
De studenten zijn erg gemotiveerd om op deze manier wiskunde te doen en we
bereiken er erg veel mee. Ze weten beter dan vroeger waar ze het over
hebben al is het niveau van de handmatige rekenvaardigheid wel minder dan
vroeger.
De gebruikte methode voor de wiskundelessen is van
uitgeverij EPN: Wiskunde met Computeralgebra. En verder is er een
Handleiding Maple geschreven op versie 5, uitgegeven bij Academic Service.
Veel succes ermee
Metha Kamminga
kamminga@tem.nhl.nl
NHL Leeuwarden
****************************************************************************
WAT TE DOEN
wat wordt zo'n nominatie moelijk, voorbeeld:
heb ik een eenvoudige grafiek in een WORD-document nodig, dan is
printgrafiek het snelste en gemakkelijkst. Is er sprake van meerdere
grafieken met een parameter in het functievoorschrift, dan raadpleeg ik
VU-grafiek. Is er sprake van een ingewikkelde legenda dan pak ik EXCEL.
Soms gebruik ik GRAFIEK 3.0, maar die geeft op mijn pc nog al eens errors.
Welke moet ik nomineren? Ik zou het niet weten.

Philip.van.Egmond@net.HCC.nl
http://web.inter.NL.net/hcc/Philip.van.Egmond
****************************************************************************
FRED LAUWERS

B Cinderella (Springer Verlag, commercieel ±f 110,=)
daar kan Cabri nog een puntje aan zuigen... over gebruik kan ik nog
niets zeggen, ik heb het net een week.

alle programma´s van Lecluse: handig & leuk & gratis. Leerlingen vinden
het ook leuk.

A,C,E MathCad (Commercieel, duur zelfs)
geen ervaring mee in de les, voor sommige dingen vind ik het zelf
wel handig

Fred Lauwers
Casparus college, Weesp
fjlauwers@wxs.nl
****************************************************************************
FRACTINT

In categorie H. (Dynamische systemen) mag Fractint eigenlijk niet
ontbreken: het is de "porsche" onder de fractal-programma's, met als
enig nadeel dat 't onder MsDos loopt (of Unix/Linux). Zeer veelzijdig,
maar het kost best veel tijd om er een beetje in thuis te raken (mede
door het ontbreken van windows functionaliteit). Overigens bestaat er
ook een windos-versie van (Winfrint), maar die is wat minder uitgebreid.
Afgelopen zomer heb ik overigens een nederlandstalige handleiding bij
versie 19.6 gechreven (20.0 is inmiddels "uit"), in word97 formaat.
Eventuele belangstellenden sturen maar een mailtje, dan stuur ik het wel
op.

factint is freeware; auteurs: "The Stone Soup group"
Fractint homepage:
http://spanky.triumf.ca/www/fractint/fractint.html


Theo Bakker
theo.bertie@consunet.nl
****************************************************************************WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl