Date: Tue, 11 Mar 1997 20:02:07 +0100 (MET)

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4

To: Belangstellenden WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: gerardk@xs4all.nl (Gerard Koolstra)

Subject: WiskundE-brief nr. 12

 

============ WiskundE-brief nr. 12 ========== 11 -03-1997 ===============

OPZET

Deze WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in het

voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel(ler) op de hoogte te houden

van voor hen relevante zaken, met enige nadruk op Internet-toepassingen .

Wanneer je deze brief niet (meer) wenst kun hem ongewijzigd retourneren.

Reacties en berichten zijn welkom bij gerardk@xs4all.nl (WiskundE-brief)

Deze brief wordt gestuurd naar ruim 55 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb_main.htm

====================================================================

REDACTIONEEL

Nummer 12 alweer.

Het lijkt er op dat de discussie over het wiskundeprogramma echt

losgebarsten is.

Hieronder een bijdrage van Joost van't Sijker die het op een heel andere

manier benadert.

 

SOFTWARE

Op mijn oproep over wensen t.a.v. educatieve software heb ik helaas nog geen

racties gehad.

Vandaar een herhaling:

Bij het wiskundelokaal van de Digitale School is een nieuw overzicht van

software gemaakt of liever gezegd in aanbouw.

http://digischool.bart.nl/wi/wisoftw.htm

Misschien een goede gelegenheid om eens te inventariseren aan welkje

software behoefte is, en welke software werkelijk bruikbaar is.

Stuur je vragen en ervaringen op voor vrijdag 14 maart !

 

 

ONVREDE OVER HET WISKUNDE PROGRAMMA

Een reactie van Joost van 't Spijker

------------------------------begin-----------------------------------------

--------------------------

Onlangs viel ik 2 weken in op een school en vroeg ik leerlingen uit de

klassen 5 (havo 5 WB, vwo 5 WA en WB) en 6 (vwo WA) wie er wiskunde ging

studeren. Niemand dus. Mijn volgende vraag was:"waarom ga je geen wiskunde

studeren en waarom wil je eigenlijk geen leraar wiskunde worden?".

Hier wat antwoorden:

5A:

- wiskunde (B) is te moeilijk

- wiskunde heb je alleen nodig voor vervolgopleidingen (het is dus een

ondersteunende wetenschap)

- wiskunde is saai

5B havo

- wiskunde is te moeilijk (in de onderbouw strakker aanpakken)

- wiskunde is niet leuk

- wiskunde heb je nodig voor je vervolgopleiding (i.c. scheikunde)

- alleen maar theorie

- leraren maken het vak leuk over het algemeen, echter wiskunde wordt niet

interessant gegeven

- wat kun je met wiskunde? Graag beter toelichten!

- bij wiskunde gaan we veel te snel door de stof; er wordt nooit ergens bij

stilgestaan.

- leraar worden? Nee, ik heb geen zin om voor zo'n klas etters te staan.

5B vwo

- je verdient bijna niets als leraar

- saai vak, het is elk jaar hetzelfde

- te moeilijk

- ik wil niet slechts 1 vak doen (te beperkt)

- wiskunde is saai en ik kan me er maar weinig bij voorstellen (opmerking

van een zeer goede leerling / 8-9)

6A

- verkeerde voorlichting gehad

- te moeilijk

- docent kan niet eenvoudig uitleggen.

- het is toch zonde om leraar te worden als je vwo hebt gedaan.

Blijkbaar speelt de leraar een belangrijke rol in het enthousiasme van de

leerling voor een vak. Daarnaast speelt de inhoud van het vak ook een

belangrijke rol. Wat kan ik er mee? Niet in de laatste plaats om die reden

wordt al enige jaren een poging gedaan om het vak wiskunde te verlevendigen

met toepassingen. Helaas zijn er docenten die in hun opleiding niet hebben

leren modeleren en wars zijn van iedere toepassing die riekt naar een ander

vak. Zuivere wiskunde moet het zijn en niet anders (hierbij wordt verwezen

naar hoe het vroeger was.) Dat de grote wiskundigen van weleer allemaal hun

ontdekkingen hebben gedaan door te beginnen met een praktisch probleem

beseffen zij kennelijk niet. Moeten we de zuivere wiskunde dan maar

loslaten? Nee, ik denk het niet. Leerlingen moeten beginnen met een groot

probleem dat bij voorkeur niet exact op te lossen is. Laat ze daar maar

eens mee stoeien. Vervolgens komt het moment dat de docent een aantal

simplificaties aanbrengt en desgewenst enige aannamen doet. Liefst zodanig

dat het probleem nu wel oplosbaar is geworden. Als de leerlingen het

probleem uiteindelijk hebben opgelost, wordt de vraag of je de oplosroute

kunt generaliseren relevant. Nu stappen we het domein van de zuivere

wiskunde binnen, en reken maar dat ze het spannend vinden.

Probleem: waar vind ik dit soort problemen?!

Tja, ik kan ze wel bedenken, maar dan moet ik het boek loslaten en loop ik

het risico dat ik straks een paar onderwerpen niet gedaan heb. Het probleem

wordt dus verschoven in de richting van het ontbreken van materiaal. Wie

gaat dat maken? Niemand, want het is veel te riskant om daar een paar jaar

aan te werken en vervolgens te moeten zien dat het niet aanslaat.

< Niet ik dat 'letterrekenen' zo vreslijk belangrijk vind, want het worden

vaak kunstjes,maar als je in de 4e klas tegen voor de leerlingen moelijke

zaken aanloopt,

mogen ze niet vastlopen omdat ze de kunstjes niet kennen.">

 

Een ander probleem dat in de vorige nieuwsbrief werd genoemd was dat

leerlingen in de onderbouw leerden plakken en knippen, maar zodoende niet

de juiste vaardigheden bezaten voor de bovenbouw.

Het antwoord hierop is erg eenvoudig: "dan sluit de bovenbouw niet goed aan

op de onderbouw/basisvorming".

Goed, zult u zeggen, als we de tweede fase goed laten aansluiten dan

krijgen leerlingen problemen met het eindexamen. Inderdaad, het examen

verwoord een aantal wensen van vervolgopleidingen en daar zit volgens mij

het probleem. Een groot aantal jaren geleden werden kleuterschool en lagere

school omgevord tot de basisschool, vervolgens werd de basisvorming bedacht

die hier op aan moest sluiten. Nu zijn we bezig met het laten aansluiten

van de tweede fase op de basisvorming en het zou niet meer dan logisch zijn

om te veronderstellen dat de vervolgopleidingen weer moeten aansluiten op

de tweede fase. Echter wat blijkt, de tweede fase moet zowel aansluiten op

de basisvorming als op de vervolgopleidingen, met als gevolg dat een veel

te groot gat moet worden gedicht. De puntjes op de i zetten bij wiskunde,

moet dus kennelijk gebeuren op vervolgopleidingen en niet op de middelbare

school. De middelbare school heeft als doel het voorbereiden op die

vervolgopleiding (die dan moet zorgen dat ze aansluit bij die middelbare

school). Op die middelbare school brengen we dan leerlingen het

enthousiasme van het vak en een goede studie/werk houding bij.

Vervolgopleidingen zullen schreeuwen dat het niveau van hun afgestudeerden

dan een stuk lager komt te liggen. Blijkbaar is overal onderzoek voor

nodig, behalve voor deze conclusie. Ik zou zo zeggen probeer het eens, en

geloof me, ik zal echt niet raar opkijken als deze 'experimentele'

leerlingen meer kunnen dan de generaties afgestudeerden tot nu

toe.Enthousiasme en motivatie zijn de brandstof van de leermotor;

leerlingen zullen op een lager niveau beginnen, maar die achterstand zullen

ze mijnsinziens snel inhalen. Rest de vraag of het vak wiskunde op het

voortgezet onderwijs dan nog wel interessant is voor de wiskundeleraar.

Voor de leraar denk ik wel, voor de wiskundige wellicht niet!

-----------------einde reactie Joost van 't Spijker

---------------------------------

 

Tot de volgende keer

Gerard

-----------------------------------------------------------------

Gerard Koolstra

E-mail: gerardk@xs4all.nl

homepage: http://www.xs4all.nl/~gerardk/