****************************************************************************
WiskundE-brief nr.127 9-01-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 650 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- STELLING OVER CONTACTTIJD BIJ WISKUNDE
- DIGITAAL RIJBEWIJS
- OPROEP PRAKTISCHE OPDRACHTEN
- VOORTGEZETTE MEETKUNDE
****************************************************************************
STELLING OVER CONTACTTIJD BIJ WISKUNDE

De redactie heeft inmiddels meer dan 100 reacties binnen op de stelling
aangaande de werkdruk bij het vak wiskunde. In de loop van week 2 (9-15
jan.) zal de uitslag aan u worden bekend gemaakt.
Degenen die nog niet hebben gereageerd worden dringend verzocht dit alsnog
te doen.
De stelling zal daarom nog een keer apart worden gemaild.
Een aantal van u heeft de mening van de directie van de school niet vermeld.
Voor een volledig beeld zou het fijn zijn als u dat alsnog doet.
Om dubbeltelling te voorkomen kunt u in dat geval bij de beantwoording
aangeven of u al eerder (gedeeltelijk) heeft gereageerd.
Als u (ook) namens uw wiskundecollega's reageert verzoekt de redactie dit
duidelijk aan te geven.
Vanwege de verwerking van de gegevens hanteren we woensdag 12 januari als
de laatste dag waarop u uw reacties dient te versturen.
****************************************************************************
DIGITAAL RIJBEWIJS
In deze toch al zo hectische tijd met overbelasting van de docent is het
verstandig, ook te kijken naar wat ons op ICT-gebied aan scholing te
wachten staat.
Het lijkt wel of Bill Gates zijn hele office-pakket als exameneis heeft
gedeponeerd.
Mijn idee is het om docenten ICT-scholing te geven waar we echt niet omheen
kunnen. Dit is slechts een relatief klein deel van het digitale onderwsijs
rijbewijs. Mijn voorstel:
- cursus windows basisvaardigheden
- cursus word, niet te diepgaand
- cursus internet, met de nadruk waar van ons verwacht wordt dat we
leerlingen kunnen helpen

Hiernaast is het voor sommige vakken goed dat de docent een spreadsheet
(Excel) enigszins beheerst en de leerling op weg kan helpen (tabel bouwen,
grafiek opvragen, wellicht wat statistiek (vakafhankelijk), eenvoudige
formules bouwen, what-if toepassingen.

Mee eens? Of vindt u dat we nu echt geen les meer kunnen geven zonder
Powerpoint. Hebben we een database als Access nodig voor onze
cijferadministratie? Nee, gooi die ballast overboord. In plaats van Powerpoint
gebruik ikzelf gewoon Word: tekst + plaatjes en grafieken kunnen ook daar
in. Ik projecteer het op een groot scherm, 3 bij 2 meter. Met PgUp en PgDn
loop ik er doorheen. Leerlingen vinden dit prima zo.
Conclusie: het digitale onderwijs rijbewijs is overkill. Slechts een klein
deel ervan moet de docent beheersen om ICT goed te kunnen integreren in zijn
werk.
Ton Lecluse (
tlecluse@yahoo.com)
****************************************************************************
OPROEP i.v.m. PRAKTISCHE OPDRACHTEN

Graag ontvang ik concepten voor praktische opdrachten voor havo klas 4 (alle
stromingen). Deze maand (januari) wil de school waar ik werkzaam ben het
onderdeel 'tellen en kansen' afronden d.m.v. een praktische opdracht. Wij
hebben echter geen enkele ervaring hiermee. Wie kan ons helpen???
Reacties graag versturen naar:
Véronique van den Biggelaar
v.vandenbiggelaar@12move.nl
****************************************************************************
VOORTGEZETTE MEETKUNDE

Voor veel (jonge) docenten zal het onderdeel voortgezette meetkunde
volkomen nieuw werkterrein zijn. Om tijdig en op een prettige manier
manier de stof eigen te kunnen maken, ben ik een boek aan het schrijven
dat bedoeld is als een inleiding voor docenten op de vlakke meetkunde.
De titel is: De Geometer. Het streven is om De Geometer in september
2000 gereed te hebben. Inmiddels is het eerste hoofdstuk al min of meer
publiceerbaar. Het is te downloaden vanaf mijn website:
http://www.xs4all.nl/~educad. Alle commentaar is welkom.
Sieb Kemme
educad@xs4all.nl
****************************************************************************
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl