****************************************************************************
WiskundE-brief nr.128 11-01-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 660 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
PERSBERICHT n.a.v. ENQUETE en STELLING
****************************************************************************
Etten-Leur, 11 januari 2000
PERSBERICHT
===========

WISKUNDE TWEEDE FASE: ONHOUDBARE LESSITUATIE.

Wiskundedocenten klagen massaal over het gebrek aan lestijd in de Tweede
Fase.
Dit blijkt uit een enquête gehouden door de WiskundEbrief, een wekelijks
internet-magazine, waarbij zo'n 700 wiskundedocenten uit Nederland zijn
aangesloten.
Maar liefst 90 % van de wiskundedocenten vindt de hoeveelheid lestijd te
weinig. en 84% vindt de werkdruk te hoog of zelfs veel te hoog.
In de praktijk blijken leerlingen bij dit vak veel meer moeite te hebben
met het zelfstandig leren dan bij andere vakken. Het gevolg is dat tijdens
de lessen wiskunde de leerlingen massaal een beroep doen op hun docent om
begeleiding. Daar is meestal geen tijd voor, vanwege het strakke tempo om
de verplichte hoeveelheid stof te behandelen.
Met de invoering van het studiehuis in de bovenbouw van HAVO en VWO heeft
elke school de vrijheid om zelf het aantal lessen per vak te bepalen. De
inhoud en hoeveelheid lesstof daarentegen ligt vast en is dus voor elke
school per profiel hetzelfde.
Als oplossing stellen de wiskundedocenten voor om een minimum hoeveelheid
contacttijd voor wiskunde in te stellen:
minimaal 5/8 deel van het aantal SLU voor wiskunde .
Het aantal SLU (StudieLastUren) is een maat voor het
totaal aantal uren(lesstijd + "eigen" tijd) dat een leerling gemiddeld
nodig heeft voor een vak.
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat ongeveer de helft van de gepeilde
directies achter deze maatregel voor wiskunde staat.
Dit verklaart mede waarom de verschillen tussen de aantallen contacturen
voor wiskunde in den lande zo groot zijn.
Is het aantal lesuren op de ene school 2 per week, op de andere school is
dat aantal 4, een verschil van 100% !

Hieronder staat de stelling waarop de abonnees van de WiskundEbrief konden
reageren.
De uitslag staat helemaal onderaan vermeld

.................................S T E L L I N G...........................


IN HET KADER VAN WERKDRUKVERLAGING VOOR LEERLINGEN EN DOCENTEN WISKUNDE IN
DE TWEEDE FASE VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS IS MEER CONTACTTIJD NODIG VOOR
HET VAK WISKUNDE.
DEZE CONTACTTIJD DIENT MINIMAAL 5/8 DEEL TE ZIJN VAN HET AANTAL VASTGESTELDE
SLU VOOR WISKUNDE .
Concreet bij de studielast van 160 uur hoort een contacttijd van 100
KLOKuren, oftewel 120 lesuren van 50 minuten, oftwel 150 lesuren van 40
minuten .


1. Ik ondersteun bovenstaande stelling
2. Ik ondersteun bovenstaande stelling niet
3. De directie van mijn school ondersteunt bovenstaande stelling
4. De directie van mijn school ondersteunt bovenstaande stelling niet
............................................................................

Uitslag;

151 docenten reageerden op de punten 1 en 2:
90% kiest 1 ; 10% kiest 2

91 docenten reageerden op de punten 3 en 4:
48% kiest 3 ; 52% kiest 4


redactie WiskundEbrief,
Jos Andriessen J.Andriessen@hccnet.nl , Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl