Date: Mon, 17 Mar 1997 19:15:37 +0100 (MET)

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4

To: Belangstellenden WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: gerardk@xs4all.nl (Gerard Koolstra)

Subject: WiskundE-brief nr. 13

 

============ WiskundE-brief nr. 13 ==========17 -03-1997 ===============

OPZET

Deze WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in het

voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel(ler) op de hoogte te houden

van voor hen relevante zaken, met enige nadruk op Internet-toepassingen .

Wanneer je deze brief niet (meer) wenst kun hem ongewijzigd retourneren.

Reacties en berichten zijn welkom bij gerardk@xs4all.nl (WiskundE-brief)

Deze brief wordt gestuurd naar ruim 55 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb_main.htm

====================================================================

REACTIES op BIJDRAGE JOOST van 't SPIJKER:

 

------------------reactie van Frits

Rsokam-------------------------------------------------------------------

Even een heel korte reactie: ik denk dat we met deze bijdrage een heel goed

idee krijgen waar het bij de onderwijsvernieuwing in de tweede fase om moet

gaan. Er zijn talloze voorbeelden te bedenken en met z'n allen kunnen we

wellicht een heel eind komen. Maak de zaak uitdagend en complex, stuur aan

op de problem-solving houding en zie hoe levendig wiskunde kan worden. Voor

iedereen!

Frits Roskam

 

---------------------------reactie Fred

Kroon--------------------------------------------------------------------

Ik werk op de Laboratorium-opleiding al jaren met een methode die de

wiskunde dichter bij de praktijk moet brengen.

Toen deze leergang uit kwam was de reactie van de leerlingen, die tot dan

toe ook alleen maar theoretische wiskunde hadden gehad, " net

natuurkunde".

Veel voorbeelden kwamen uit de natuurkunde, dat klopt.

Als je een voorbeeld uit de praktijk van alle dag neemt dan spreekt dit

niet allen aan. Als een onderwerp aanspreekt dan alleen het onderwerp

zelf en niet het rekenen eraan.

Als je een duidelijke toepassing wilt geven, dan hebben ze dat bij het te

ondersteunen vak nog niet gehad, waardoor dit ook niet aanspreekt.

Kortom het is niet goed of het deugt niet.

Het hoofdrekenen en inschatten van antwoorden hoeft niet meer gekend te

worden (vindt men). De aansluiting van de beroepsopleiding op de

maatschappij (lees bedrijfsleven) geeft een steeds groter gat te zien.

Met de komst van de nieuw opgeleide MAVO'ers in september a.s. krijgen we

een type leerling dat nog minder kan rekenen, waardoor m.i. het gat met

de industrie nog groter wordt. Het wachten is op het aanpassen van het

bedrijfsleven aan de leerling :-)

Kortom iedereen een diploma en of er werk is voor deze opgeleiden is maar

de vraag.

Ik heb mij nooit afgevraagd wat ik me een vak op de H.B.S. moest, dat

leerde je later wel werd er gezegd. Ik heb nooit spijt gehad van alle

kennis die behoort tot m'n algemene ontwikkeling.

Ik krijg de indruk dat de sociale vaardigheden belangrijker worden

gevonden dan de kennis over een vak, wiskunde wordt een soort hobby voor

specialisten. In de c.i.t. wordt een behoorlijke dosis logica en inzicht

gevraagd en er wordt goed betaald, want er zijn steeds minder mensen die

"het nog aankunnen".

Vroeger werd er met een techniek geoefend totdat het kunstje goed

nagedaan kon worden, later, veel later kwam het inzicht. Op een goed

kennisfundament kun je een beroepshuis bouwen. Een zwak fundament kan

nooit een zwaar huis dragen, hoe goed je ook kunt praten, hoe mondig je

ook bent. Maar tegenwoordig moet alles eerst toegelicht worden, verklaard

worden waar het voor nodig is en wat je ermee kunt.

Een toepassing als differentieren en integreren wordt in de chemie pas

interessant op de universiteit, stromingsleer, reactiekinetiek. Maar hoe

leg ik hen uit wat dat is? Aanvaard maar dat je het nodig hebt, ik kan

niet altijd uitleggen waar iets voor nodig is, het is nodig.

Misschien dat er nog meer mensen uit het beroepsonderwijs de

wiskunde-brief ontvangen en willen reageren.

m.vr.groet Fred Kroon

docent wiskunde en informatica, ROC-Oost Nederland, Unit OOst, Hengelo

 

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------

PUZZLES, DENKSPELLETJES, WISKUNST

Vierkant wiskunde zomerkampen 1997

VIERKANT organiseert in 1997 al voor het vierde jaar zomerkampen voor jongeren

die het leuk vinden op hun hersenen te kraken. Ex-deelnemers (ook meisjes!)

vonden de kampen "leuk, speels, uitdagend". Probeer zelf ook te ervaren dat

wiskunde leuk kan zijn voor iedereen!

 

In het kamp zullen diverse wiskundige activiteiten aangeboden worden: bijv. het

oplossen van spannende vraagstukken; onderzoekprogramma's om je wiskundige

horizon te verruimen, zelf wiskundige kunstwerken ontwerpen. De wiskundige

activiteiten (ca. 5 uur per dag) zullen worden aangevuld met lezingen,

spelletjes en sportactiviteiten. Het kamp wordt geleid door wiskundigen en

universitaire wiskunde-studenten.

 

Er komen drie kampen, met verschillende programma's

(nu ook voor basisscholieren!!):

 

kamp A: 4 t/m 8 augustus voor basisscholieren uit groep 7 en 8

kamp C: 4 t/m 8 augustus met hetzelfde programma als kamp C in 1996,

voor 12-14 jarigen

kamp D: 11 t/m 15 augustus met een nieuw programma, voor 13-16 jarigen

 

Verdere informatie en aanmeldingsformulieren te verkrijgen op het Internet:

http://www.cs.vu.nl/~vierkant/

of bij het Vierkant secretariaat:

Faculteit der Wiskunde en Informatica, Vrije Universiteit Amsterdam

De Boelelaan 1081a, 1081 HV AMSTERDAM

tel: 020-444 7776, e-mail: vierkant@cs.vu.nl

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------

Dat was het weer

Tot de volgende WiskundE-brief

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Gerard Koolstra

E-mail: gerardk@xs4all.nl

homepage: http://www.xs4all.nl/~gerardk/