****************************************************************************
WiskundE-brief nr.130 30-01-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 700 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- reactie inspectie op persbericht
- grafische rekenmachine (niet meer) bij andere vakken
****************************************************************************
REACTIE INSPECTIE

Van de onderwijsinspectie ontvingen we volgende reactie op ons persbericht
dat we n.a.v. de enquete verspreid hebben:
"
Geachte meneer Andriessen,

Enige tijd geleden heeft u naar de inspectie van het onderwijs de
resultaten gestuurd van een enquête onder docenten wiskunde.
De inspectie stelt zich langs velerlei wegen op de hoogte van de
situatie in het onderwijs. Deze enquête met de daarbij behorende
uitslag is een van de signalen. De inspectie heeft dan ook met
belangstelling kennis genomen van de enquête en zal, waar dat nuttig
en opportuun is gebruik maken van de verstrekte gegevens.
Ik kan u in ieder geval melden dat de signalen o.a. via deze
enquête afgegeven, gevoegd zijn bij alle andere
signalen die naar aanleiding van de discussie rond de tweede fase
zijn afgegeven.

Met vriendelijke groet,
Marijke van der Geest
(secretaris hoofdinspecteur voortgezet onderwijs)
****************************************************************************
GRAFISCHE REKENMACHINES BIJ EXAMENS

Onderstaand stukje heb ik onlangs geplaatst in het KPC-forum tweede fase.
http://www.kpcgroep.nl/forum/ . Hoewel wiskunde niet getroffen wordt door
de merkwaardige paniekactie van de CEVO, vind ik dat we als wiskundigen wel
een speciale verantwoordelijkheid hebben wanneer de grafische rekenmachine
in het geding is. Ik roep dan ook alle wiskundedocenten op om hun collega's
uit de getroffen vakken te mobiliseren.

In de brieven van de CEVO die in december op alle scholen zijn bezorgd,
wordt meegedeeld dat de toestemming om bij de examens biologie, economie en
m&o een grafische rekenmachine te gebruiken wordt ingetrokken. Alleen bij
wiskunde, natuurkunde en scheikunde blijft de grafische rekenmachine
toegestaan.
Dit besluit wordt beargumenteerd met 'onrust in het veld' en een
aandoenlijk verhaal over kandidaten die 'hun GR volladen met allerlei
informatie en vervolgens denken dat ze de stof niet meer hoeven te
bestuderen'.
Inderdaad is het zo dat de GR als eigentijds spiekbriefje zou kunnen
dienen. Resetten zou dit kunnen voorkomen maar is in de praktijk niet 100%
waterdicht, en hoeft dan ook niet meer. Tja.
Maar onze 5-havo-leerlingen werken wel al anderhalf jaar met de grafische
rekenmachine, hebben in veel gevallen niet eens meer een gewone
rekenmachine, maar zijn vooral gewend aan de mogelijkheden van de grafische
rekenmachine. Over een paar maanden moeten ze examen doen. Bij biologie
valt er misschien niet zo veel te rekenen, maar bij economie en m&o wel.
Ik vind het onverantwoord om deze leerlingen te dwingen nu nog een andere
rekenmachine aan te schaffen of van zolder te halen, en allerlei
vaardigheden die ze in anderhalf jaar geleerd hebben weer af te leren.
En wij moeten als leraren toch in staat zijn om leerlingen duidelijk te
maken dat je er niet bent met een spiekbriefje in het geheugen? Bij MVT
doen ze toch ook nog wel wat ook al mogen ze een woordenboek gebruiken?
Ik roep de CEVO op terug te komen op dit besluit (wat Adelmund kan, kan de
CEVO ook).
Heeft iemand een idee hoe de kool en de geit te sparen is?

Fred Pach
****************************************************************************
****

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl