****************************************************************************
WiskundE-brief nr.131 6-02-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 700 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- Grafische rekenmachines bij andere vakken (reacties op WE-b 130)
- WereldwiskundFonds op zoek naar nieuwe projecten
- WWWlympiade
****************************************************************************
Op het artikel van Fred Pach in het vorge nummer zijn twee reacties binnen
gekomen:
Een van Mart v.d. Brekel en een van Jean Dorff (Texas Instruments)
* * *
Ik wil wel reageren op de oproep van Fred Pach.
Ook ik betreur de maatregel om de GRM niet toe te laten bij de genoemde
vakken.
De GRM is een intermezzo in de introductie van ICT in het onderwijs. Bij
de invoering ervan werd al gezegd dat het beter ware elke leerling een
notebook te laten gebruiken met daarop Derive, Excel, tekstverwerker en nog
zo wat. Om het kalmer aan te doen (met de kosten) is de GRM geintroduceerd.

Ik voorzie dat het lachen wordt als de notebooks worden toegelaten: die
mogen ook niet worden gebruikt bij het examen.
Op zich hoeft dat overigens geen bezwaar te zijn: geef de docenten hun
verantwoordelijkheden terug: laat ze schoolonderzoeken afnemen op de door
hen gewenste manier over in hun ogen relevante onderwerpen( met gebruik van
computers) en laat een centrale toetsing zonder computers marginaal
meetellen. Maar dat zal er wel niet van komen: zoveel credit heeft het
docentencorps niet.

Het knelpunt lijkt te zijn dat we computers belangrijk vinden, belangrijk
genoeg om er onderwijs in te geven, maar dat we nog niet goed weten welke
vaardigheden we moeten/kunnen toetsen en hoe die toetsen moeten worden
vormgegeven.

Groeten, Mart v.d. Brekel
* * *

Uit de reactie van Jean Dorff:

"De opmerking over het nu ook nog laten aanschaffen van een andere type
rekenmachine naast de grafische lijkt mij volkomen terecht. Commercieel
lijkt het voor ons misschien aantrekkelijk, maar is volledig overbodig. Op
dit moment proberen we juist aan te tonen dat het gebruik van de grafische
rekenmachines ook in andere vakken dan alleen wiskunde een betere prijs
prestatie verhouding geeft voor de leerlingen in de tweede fase en niet op
de laatste plaats aanzienlijke inhoudelijke voordelen.
Met name voorlichting over hoe je ervoor kunt zorgen dat leerlingen geen
extra informatie in hun rekenmachines opslaan is schijnbaar zeer
noodzakelijk. Hier zouden wij goede diensten kunnen verlenen. "

Met vriendelijke groet,
Jean Dorff Marketing Manager Benlux Texas Instruments
a0920227@dntmail.itg.ti.com
****************************************************************************
WWF ZOEKT NIEUWE PROJECTEN

WereldwiskundeFonds is weer op zoek naar nieuwe projecten
Het WereldwiskundeFonds is een werkgroep binnen de Nederlandse Vereniging
van Wiskundeleraren.
Het doel van deze werkgroep is:
- ondersteuning te bieden aan het wiskundeonderwijs in derdewereldlanden
door middel van financiële bijdragen aan nader te bepalen projecten;
- wiskundedocenten 'hier' te laten zien dat er 'daar' ook collega's zijn
diezich met soortgelijke, maar ook met heel andere vragen en problemen
bezig houden als zij zelf.
Tot op heden werden projecten ondersteund in Zambia, Zimbabwe, Mozambique,
Bhutan, op de Malediven en in Soedan.

Er kunnen weer nieuwe aanvragen voor ondersteuning ingediend worden. Uit de
ingediende aanvragen kiest de werkgroep een of twee projecten. Criteria
voor het toekennen van subsidies zijn:
+ alleen projecten in derdewereldlanden
+ zichtbare ondersteuning
+ voorkeur voor projecten in het voortgezet onderwijs
+ projecten die een vervolgproject kunnen krijgen hebben een pre
+ betrouwbaarheid en goede communicatie spelen een grote rol bij toekenning.

Bent u betrokken bij zo'n project of kent u iemand die dat is, dan kunt u
een aanvraag indienen bij de secretaris van het WereldwiskundeFonds:
jonglent@worldonline.nl
U kunt de aanvrage het beste eerst even met hem doorspreken.
Aanvragen moeten voor 15 mei binnen zijn.

Hans Wisbrun, voorzitter WWF
****************************************************************************
Van 7 t/m 11 februari vindt voor de vijfde keer de WWW-lympiade plaats.
De wedstrijd is een variant van de Wiskunde A-lympiade, waarbij een
wiskunde a-achtige opgave via internet wordt aangeboden. Bij de uitvoering
van de opdracht kan het internet op verschillenden manieren een belangrijke
rol spelen (bv. doordat er een simulatie uitgevoerd moet worden). Bovendien
kunnen de leerlingen hun verslag via internet inleveren.
De wedstrijd is bedoeld voor leerlingen uit 4, 5 en 6 HAVO/VWO, die in
groepjes van 3 a 4 leerlingen aan deze opgave kunnen werken.
Ze hebben de hele schoolweek lang de tijd om aan de opgave te werken.
Voor deelname hoeft men zich niet vantevoren op te geven; via
http://www.fi.uu.nl/wwwlympiade kom je vanzelf bij de opgave terecht.
De site is toegankelijk van maandagochtend 9.00 uur tot vrijdagmiddag 17.00
uur.
Doe mee, en gebruik het als (voorbereiding op) een praktische opdracht!

Dede de Haan
e-mail D.deHaan@fi.uu.nl
****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl