****************************************************************************
WiskundE-brief nr.133 12-03-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim. 730 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- weging praktische opdrachten wiskunde A1 HAVO
- docenten vwo gevraagd voor aanluitingsproject VWO-WO
- indeling leerlingen in 2 VMBO
****************************************************************************
WEGING PRAKTISCHE OPDRACHTEN WISKUNDE A1 HAVO

Onlangs ontving ik tot mijn verbijstering onderstaand email van het
ministerie. De verwarring op onze school alleen maar vergrotend !
Met vriendelijke groet,

Ton Reijman
docent wiskunde Lyceum Sancta Maria te Haarlem.

" Geachte heer Reijman,
Naar aanleiding van uw e-mail deel ik u het volgende mee.
De weging van de praktische opdrachten in het cijfer van het schoolexamen
blijft voor wiskunde A1 30%.
In maart wordt het vorenstaande geformaliseerd in Uitleg Gele Katern.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. "
****************************************************************************
DOCENTEN GEVRAAGD voor aansluitingsproject Un. van Leiden

Iin het kader van het Aansluitingsproject VWO-WO worden
aansluitingsmodules' ontwikkeld. Deze zijn bestemd voor leerlingen
bovenbouw VWO, die ze in het kader van OSB/OVO moeten kunnen volgen. Het
is de bedoeling dat deze modules worden ontwikkeld door een
propedeusedocent (dat is voor wiskunde Hans Finkelnberg) en een of enkele
VWO-docenten. Wat dat laatste betreft is er nu een probleem. Het lukt maar
niet om voor wiskunde een VWO-docent te vinden die zichzelf in staat acht
en bereid is om mee te werken . En het is niet eens 'liefdewerk oud
papier': voor die ontwikkeltaak, die naar schatting 40 tot 60 uur tijd
vraagt, zou de docent een vergoeding krijgen van fl. 60,- per uur.

Wie voelt zich geroepen ?
Graag bericht aan:
Jacqueline Hoorweg (hoornweg@iclon.leidenuniv.nl; 071 - 527 53 42)
****************************************************************************
INDELING LEERLINGEN IN 2 VMBO

Docenten in het VMBO: Hoe gaan jullie je leerlingen over de tweede klassen
verdelen?
De basisll bij de kaderll of de kaderll bij de theo/gem ll??
Of nog heel anders??
Laat eens weten. Bij ons op school is het een heel drukke discussie op het
moment.

Gerrie van Doren gerrievandoren@chello.nl
****************************************************************************
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl