****************************************************************************
WiskundE-brief nr.134 26-03-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim. 740 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- nieuwe software
- nieuwe websites voor wiskunde
- Maartmededelingen CEVO
****************************************************************************
NIEUWE SOFTWARE

Zojuist is het programma "3D meetkunde voor windows", ontwikkeld door Ton
Lecluse, uitgebracht door uitgeverij Visiria.
Het programma omvat alle vlakke meetkunde, alle ruimtemeetkunde, kan 2D- en
3D-grafieken van functies en krommen tekenen en wentelen (ook binnen
bijvoorbeeld een balk: schroefdraad), kegelsneden tekenen, alle
kijklijnrichtingen toepassen, alle soorten perspectief tekenen, overal
(exacte) berekeningen (met herleide wortels) bij maken en vaak
ook constructies, bewegende beelden (rotaties), translaties, spiegelingen,
vermenigvuldigingen, enz.
Resultaten kunnen op standaard windows-manier worden
gekopieerd naar een tekstverwerker, en in fotokwaliteit geprint, in full
color.

Een demo CD-rom kan worden aangevraagd bij Visiria.
Via email: visiria.wxs.nl
Op de site
http://www.visiria.nl treft u verdere informatie aan.
Op de demo CDrom treft u, naast de software, ook vele voorbeeldtekeningen
aan en tientallen kant en klare lesbrieven. Deze lesbrieven, geschreven in
leerlingentaal, bevatten, naast uitleg hoe de leerling de software inzet in
de les, een schat aan wiskundig
onderbouwde voorbeelden, die op zich al de moeite waard zijn. Een groot
deel van mijn 25 jarig wiskunde-docentschap is hierin verwerkt.
Op het APS wordt reeds gewerkt aan cursusmateriaal voor de docent, zodat u
na zo'n cursus versneld met de software op hoog niveau aan de slag kunt.

Op de regionale bijeenkomsten van de NvvW te Leiden, Zwolle en Eindhoven
binnenkort, kunt u kennis maken met de software en speciaal voor docenten
bedoeld materiaal bemachtigen. Hierbij bent u van harte
uitgenodigd. Zie ook de omschrijving van mijn workshop
op de
http://www. nvvw.nl.

Ton Lecluse (
tlecluse@yahoo.com)
****************************************************************************
NIEUWE WEBSITES voor het WISKUNDEONDERWIJS

De laatste maanden zijn weer een paar interessante Nederlandstalige
websites bijgekomen. Een veelbelovende ontwikkeling is dat steeds meer de
link (letterlijk en figuurlijk) gelegd gaat worden tussen heel
'alledaagse"zaken (zoals een hoofdstuk in een bepaald boek) en de
mogelijjkheden van internet.
Ik noem (aanvullingen zij uiteraard welkom)

+ Oefenopgaven wiskunde van de CSG Het Noordik
http://www.noordik.nl/vakken/oefenopgaven/wiskunde/
+ Overzicht van Java-applets Gerard Dekker
http://grrddkkr.tripod.com
+ WISKUNDEHULP van Bruno van Eeckhout (België)
http://http://users.pandora.be/bruno.van.eeckhout/
+ Wiskundesite van het Cals College
http://home.wanadoo.nl/wvdput/
****************************************************************************
In de nieuwste Uitleg (nr 8) staat de traditionale maartmedelingem over de
CSE voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo
Zie ook
http://www.dds.nl/~pdc/9221000/d/e003222i.htm
en
http://www.dds.nl/~pdc/9221000/d/e003223i.htm
Het graat grotendeels om het bevestigen van zaken die al eerder bekend
waren, zoals de het toestaan van de NVvW-uitgave Wisforta als formulekaart
Opmerkelijk is dat in verband met de nieuwe wijze van omzetten van scores
in cijfers er half april een CD-ROM aan alle scholen wordt gestuurd,
Uitleg heeft heel veel woorden en formules nodig om het systeem uit te leggen.
Collega Lei Thomas heeft alvast een Excel-werkblad gemaakt dat deze
omrekening verzorgt. (email:
ltho@cuci.nl)
****************************************************************************
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl