****************************************************************************
WiskundE-brief nr.135 29-03-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim. 740 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- Publicatie Tijdelijke maatregelen profielen vwo/havo in Uitleg
- Wiskunde A2 in 4 V ?
****************************************************************************
TIJDELIJKE MAATREGELEN PROFIELEN vwo havo

Eindelijk zijn de maatregelen "van Adelmund" gepubliceerd in Uitleg
(Gele Katern nr 9 - 29 maart 2000)
zie: http://www.dds.nl/~pdc/9221000/d/e003295i.htm

Daarmee is de onduidelijk t.a.v. de weiging van praktische opdrachten bij
wiskunde A1 op het HAVO ook ten einde:
Er geldt - tijdelijk - het volgende:
"
Het aantal verplichte praktische opdrachten is: één.
De school mag kiezen voor meer praktische opdrachten. De
weging van de praktische opdrachten in het cijfer van het
schoolexamen is echter in alle gevallen: 20%.
(Voor wiskunde A1 havo geldt: voor de leerlingen die in 1999
zijn begonnen in leerjaar 4 mag de school ervoor kiezen de
weging te handhaven op 30%.)
"
M.a.w. 20 % mag, maar 30 % ook .

Voor de rest staat er op het eerste gezicht weinig nieuws is in; wel worden
alle aanpassingen op een rijtje gezet, en duidelijk gemaakt welke
maatregelen "permanent" en welke "tijdelijk" zijn
Beide termen worden trouwens niet nader omschreven....

Voor de scholen die in 1998 zijn gestart met de tweede fase is ook van
belang: Afwijking profielen vwo/havo voor leerlingen 1998
http://www.dds.nl/~pdc/9221000/d/e003298i.htm

gk
****************************************************************************
VWO 4 PROGRAMMA

Op mijn school is er vorig jaar besloten om al in de 2e helft van 4 vwo
een start te maken met het programma voor A12. Zo is vorig jaar
tenminste de keuze uitgevallen, tegen de wens van de bovenbouw wiskunde
docenten in.
In 4 vwo volgen nu a1 en a12 leerlingen het hele jaar door gezamenlijk 2
uur wiskunde + wat zelfstandige werktijd. Wij gebruiken Getal en Ruimte
en hebben voor alle A-profiel-leerlingen een programma dat het deel VWO 1
helemaal en van deel VWO 2 alleen hoofstuk 1 behelst. Het ene uur A12 in
het 2e semester wordt dit jaar gestart met lineair programmeren uit EM
3, maar het vervolg in EM4 gaat ver - te ver voor een 4 vwo klas.

Zijn er andere scholen die ook in 4 VWO al starten met het A2 programma?
Hoe pakken jullie het aan? Hoeveel uren zijn er beschikbaar en is het
ook zo dat A1 en A12 gecombineerd zijn?
Ik zou heel graag reacties hierop krijgen, vooral omdat we nu proberen
om te kijken hoe we in het vervolg ons programma goed rond kunnen maken.

Reacties kunnen naar mij gestuurd worden via M.Oosterhout@iquip.nl.
Bedankt.

Marlies Zonneveld
Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp.
****************************************************************************WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl