****************************************************************************
WiskundE-brief nr.136 9-04-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 750 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- nogmaals: contacturen wiskunde
- planning in de tweede fase vwo wiA (G&R)
****************************************************************************
CONTACTUREN WISKUNDE

naar aanleiding van "Over het laatste nieuws" in Wiskrant nr.3 van de 19e
jaargang wil ik hraag wat opmerken met betrekking tot het onderwerp "Het
aantal contacturen wiskunde".
Ik heb niet meegedaan aan de enquête van de wiskunde-E-brief over het
aantal contacturen wiskunde in het havo-vwo. De reden is heel simpel: ik
heb me pas daarna geabonneerd op deze brief. Op mijn school on Zoetermeer
bemn ik wel (tot vorig jaar) betrokken geweest bij de implementatie van de
"tweede fase".
Allereerst de feiten:
1) voor de havo is een een leerstofplan ontwikkeld met een studievbelasting
van (gemiddeld) 3200 klokuren, voor het vwo 4800 klokuren.
2) de wet schrijft voor dat scholen voor voortgezet onderwijs op jaarbasis
1000 klokuren onderwijs verzorgen.
3) het is gebruikelijk dat in het voortgezet onderwijs de 1000 verplichte
klokuren in het examenjaar niet gehaald worden. Men gaat uit van 700
klokuren in het examenjaar.
4) de vakontwikkelgroepen hebben voor de havo een programma geschreven voor
3200 uur en voor het vwo (de niet ingevulde zebra-blokken buiten
beschouwing gelkaten) 4800 uur. In beide typen van voortgezet onderwijs is
er derhalve een "overbelasting" van 300 klokuren.
5) de genoemde factor "5/8 deel contacttijd" vloeit rechtstreeks uit 1) en
2) voort: 1000/1600 = 5/8 en dit komt neer op 1200 lesuren van 50 minuten
per schooljaar.
6) 1200 lesuren van 50 minuten geeft bij een schooljaar van 40 weken een
gemiddelde schoolweek van 30 lesuren.
7) de invoering van de Tweede Fase moest budgettair neutraal gebeuren, wat
betekende dat scholen geen extra geld kregen om structureel voor het
onderwijs in de Tweede Fase te benutten.
8) volgens veel managementteams op scholen voor havo-vwo is het onderwijs
in de Tweede Fase wel duurder: meer vakken, dus gemiddeld méér docenten
bij eenzelfde leerlingenpopulatie.
9) managementteams hebben dit m.i. niet gemeld, c.q. de noodklok geluid bij
het ministerie, maar hebben de oplossing gezocht in structureel minder
contacttijd.
10) dit impliceert dat alle vakken minder contacttijd hebben.

Uitgaande van deze gegevens valt het mij tegen dat jullie praten over
"inwilligen van de eis van de bezorgde wiskundedocenten". Inwilligen van
dit verzoek hoeft namelijk in het geheel niet te leiden tot onherroepelijke
discussie op school over inhoudelijke verschillen en prioriteiten tussen de
vakken onderling. Elk vak mag de factor 5/8 vragen om studiebelasting om te
zetten in contacttijd. Het lijkt er op dat managementteams dit probleem
niet vroegtijdig bij het ministerie hebben aangekaart en het probleem nu
"afwentelen" op de docenten van alle vakken.
In dit licht bezien durf ik te stellen dat schoolleidingen helemaal geen
discussies willen aangaan, noch met het ministerie (om voldoende financiele
middelen te vragen) noch met de leraren. Zij wentelen de problemen simpel
af op de docenten. En als resultaten tegenvallen, zo is mijn ervaring
althans, wordt ook dat in de schoenen van de docent geschoven, want "je
gaat niet met je tijd mee".
Misschien iets om nog eens over na te denken, ofwel in een wat breder kader
onderzoek naar te doen.

Met vriendelijke groet,
Anton Dolle
****************************************************************************
*****
PLANNING IN DE TWEEDE FASE
(antwoord aan Marlies Zonneveld, aangepast en ingekort door de red.)

Ook op onze school (Atlas College, locatie Copernicus, in Hoorn) gebruiken
we de methode Getal en Ruimte. Vorig schooljaar hebben wij geworsteld met
de vraag hoe wij de stof zo goed mogelijk kunnen verdelen over de
verschillende leerjaren
Ook bij ons is het aantal contacturen beperkt. Wij werken met zogenaamde
banduren. Iedere dag (behalve maandag: dan is er mentoruur) is het 4e uur
ingeroosterd met een banduur. Leerlingen kiezen dan zelf waar ze naar toe
gaan. De leerlingen moeten hun keuze voor een hele week wel kenbaar maken
op lijsten waar zij zich van te voren intekenen.

Nico Admiraal
nmadmiraal@multiweb.nl

Aantal contacturen:

4 vwo:
Cultuur en Maatschappij, wa1: contacturen:2 studielasturen:110
Economie en Maatschappij, wa12: contacturen: 2 studielasturen: 110
Natuur en Gezondheid, wb1: contacturen: 3 studielasturen: 200
Natuur en Techniek, wb12: contacturen:3 studielasturen: 200

5 vwo:
Cultuur en Maatschappij, wa1: contacturen:2 studielasturen:130
Economie en Maatschappij, wa1: contacturen: 2 studielasturen: 130
Economie en Maatschappij, wa2: contacturen: 2 studielasturen: 120
Natuur en Gezondheid, wb1: contacturen: 3 studielasturen: 200
Natuur en Techniek, wb1: contacturen:3 studielasturen: 200
Natuur en Techniek, wb2: contacturen 2 studielasturen: 140

planning 4,5 atheneum Profiel Cultuur en Maatschappij

klas boek h slu onderwerp
4 vwo1 1 20 Functies en grafieken
vwo1 2 25 Combinatoriek
vwo1 3 20 Machtsfuncties
vwo1 4 25 Kansrekening
vwo1 5 20 Allerlei functies

klas boek h slu onderwerp
5 vwo2 1 25 Rekenen met kansen
vwo2 2 20 Exponenten en logaritmen
vwo2 5 20 De binomiale verdeling
vwo2 4 20 Periodieke verschijnselen
vwo2 6 25 Veranderingen en snelheden
vwo2 3 20 Getallenrijen


Profiel Economie en Maatschappij

klas boek h slu onderwerp
4 vwo1 1 20 Functies en grafieken
vwo1 2 25 Combinatoriek
vwo1 3 20 Machtsfuncties
vwo1 4 25 Kansrekening
vwo1 5 20 Allerlei functies

klas boek h slu onderwerp
5 vwo2 1 25 Rekenen met kansen
vwo2 2 20 Exponenten en logaritmen
vwo2 5 20 De binomiale verdeling
vwo2 4 20 Periodieke verschijnselen
vwo2 6 25 Veranderingen en snelheden
vwo2 3 20 Getallenrijen

extra uur in 5 vwo
5 vwo EM3 1 20 Lineaire vergelijkingen met twee variabelen
vwo EM3 2 20 Ruimtemeetkunde
vwo EM3 3 20 Beschrijvende statistiek
vwo EM3 4 20 Grafen en matrices
vwo EM3 6 20 De normale verdeling
vwo EM3 5 20 Differentiëren
****************************************************************************
*****


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl