****************************************************************************
WiskundE-brief nr.137 9-04-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 760 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- Ligt het aan mij ?
- Tekstverwerken en wiskunde
- Symposium Historische Kring Reken- en Wiskunde Onderwijs
****************************************************************************
LIGT HET AAN MIJ ?
Met 25 jaar ervaring achter de rug begint mij nu een onaangenaam gevoel te
bekruipen. De wijze van werken in de Tweede Fase hanteren de vakcollegae op
mijn school al jaren (veel zelfstandig werken, weinig uitleg, veel zelf
uitzoeken, klaarstaan voor individuele begeleiding, etc.), maar nu iedereen
het doet gaat het mis.
Wiskunde A in 4 Havo wordt bij ons in 2 uur (EM), resp. 3 uur (CM) gegeven
(geen keuzewerktijd). We gebruiken Getal & Ruimte en krijgen de twee boeken
niet uit (hoofdstuk 3 en 4 komen wij niet aan toe), waardoor we niet aan de
eisen voor CM kunnen voldoen, daar dit profiel in 5 Havo geen Wiskunde meer
heeft. We hebben alle door de schrijvers daartoe aangewezen opgaven
consequent overgeslagen en een straf tempo aan gehouden dat de leerlingen
nauwelijks konden bijhouden (zeggen ze). De resultaten zijn matig en de
inzet en motivatie van het gros der leerlingen ook. Wiskunde B in 4 Havo
wordt bij ons in 4 uur gegeven (zowel NG als NT en ook zonder keuzewerktijd).
De twee profielen zitten bij elkaar, maar de NT-leerlingen hebben twee
hoofdstukken meer moeten doen dan de NG-leerlingen (dit verschil in
werkhoeveelheid heeft nauwelijks gewerkt). De resultaten zijn desastreus,
er zijn vrijwel geen voldoendes. De leerlingen beweren het tempo niet te
kunnen bijhouden, maar doen volgens mij veel te weinig.
Mijn vraag is nu: zijn de door ons verkregen aantallen uren redelijk, is het
alleen bij ons zo'n ramp, wat zouden we er aan moeten doen, ligt het aan
ons? Ik word er bijna wanhopig van.

Met collegiale groeten.
P.S. Kijk eens op mijn homepage, daar staan o.a. veel Wiskunde-links, maar
ook veel links naar andere vakken en er staat informatie over ons
PTA-systeem, onze studiewijzers en onze praktische opdrachten. Misschien
heeft U er iets aan.

George A. Koeze
Baron van Ladonia
mailto:george.koeze@tip.nl
homepage:
http://www.tip.nl/users/george.koeze
****************************************************************************
TEKSTEVERWERKEN EN WISKUNDE

Onlangs las ik een artikel van Wim Knoester-Doeve in Euclides (75/5)
getiteld "Tekstverwerken en Wiskunde". Mijn eigen ervaringen stemmen
daarmee sterk overeen. Werken in Word97 en dan formules erin maken is een
ellende.
Mij lijkt echter dat er, zeker in de zeer gevarieerde wereld van "beta-
achtige werkers", met inbegrip van leerlingen en studenten, een
gigantische markt zou moeten zijn voor een tekstverwerker die
wel comfortabel met formules omgaat. Misschien dat die markt niet zo
"hoorbaar" is doordat men zich "dan maar behelpt"? In elk geval zijn
er mensen die TeX gebruiken (wat in mijn ogen ook maar "behelpen"
is). Vroeger was ik een enthousiast gebruiker van ChiWriter. De
ondersteuning (bijvoorbeeld de print-mogelijkheid) is in mijn
werkomgeving, in de R(ijks)U(niversiteit)G(roningen), echter geleidelijkaan
praktisch nihil geworden.
Ik vraag mij af of iemand mogelijkheden ziet om op de een of andere manier
nieuw leven in te (doen) blazen in die oude tekstverwerker ChiWriter.
(Bijvoorbeeld.).
Die zou dan wat vernieuwd kunnen worden, met handhaving van de
oude sterke kanten en toevoeging van nieuwe. Er zou een
"marktonderzoekje" gedaan moeten worden, en, aangenomen dat die
markt inderdaad zo groot is als ik vermoed, zou er dan vervolgens
een bedrijf, of bijvoorbeeld een afdeling van een universiteit of
hogeschool, geinteresseerd moeten worden voor de uitvoering.
Is er in uw gezichtsveld misschien iemand die hierop zou willen
reageren? Zou u in dat geval deze E-mail willen doorspelen, of mij het
E-mail-adres van hem of haar willen geven zodat ik het zelf kan doen?
(Mijn adres is
M.Kuiper@eco.rug.nl). In elk geval alvast hartelijk
bedankt voor de te nemen moeite.

Met vriendelijk groeten,
Marten Kuiper (wiskundige),
E-mail-adres:
M.Kuiper@eco.rug.nl.
****************************************************************************
SYMPOSIUM Historische Kring Reken- en Wiskunde Onderwijs

Het zesde symposium van de HKRWO heeft als onderwerp: 100 jaar
wiskundeonderwijs. Een terugblik op de veranderingen van inhoud en
didactiek van het wiskundeonderwijs van de twintigste eeuw.
Dit thema is gekozen in aansluiting op het gelijknamige Lustrumboek van de
NVvW, dat eind november zal verschijnen. Tijdens het symposium kunt u
alvast intekenen op dit boek.

Datum: 27 mei 2000.
(en NIET 2 mei zoals vermeld in de Nieuwe Wiskrant)
Plaats: Hogeschool Domstad te Utrecht, Koningsbergerstraat 6.
Tijd:10.15-16.00 uur.
Programma: zie
http://www.sci.kun.nl/math/werkgroepen/gmfw/mededelingen/programma1299.html

Deelname door overmaking van f35,- op giro 466657326 t.n.v. HKRWO te
Amsterdam.
Inlichtingen bij E. de Moor:
ed@fi.uu.nl
tel. 020-612 13 82 of 030-261 16 11.
****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl