******************************************************************************
WiskundE-brief nr.139 7-05-2000
******************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 770 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- nieuwe reactie op tekstverwerken en wiskunde
- programma's voor de TI-83
- werkbladen Excel
****************************************************************************
TEKSTVERWERKEN EN WISKUNDE
Als reactie op de vragen in de wiskundE-brief over tekstverwerkings
problemen met wiskundige formules de volgende tip:

Een optie om handig met formules te werken binnen een tekstverwerker wordt
nu ook geboden door TI-Interactive, een software pakket voor op de PC
waarvan nu een gratis demoversie kan worden geladen (de enige beperking is
dat het pakket slechts 30 dagen werkt).
http://www.ti.com/calc/interactive

Dit pakket biedt de mogelijkheid tot tekstverwerking gecombineerd met een
virtuele grafische rekenmachine (een uitgebreide TI-83), op eenvoudige
wijze kan men bijvoorbeeld formules, grafieken en tabellen plakken in het
document.
Overigens is het pakket niet speciaal bedoeld voor tekstverwerking van
ingewikkelde formules, maar nadat een formule (zoals op een TI-83) op een
regel is ingetypt, verschijnt een weergave die een wiskunde docent op een
middelbare school zeker zal bevallen.

vriendelijke groeten,
Pieter Schadron
****************************************************************************
PROGRAMMEREN TI-83

In dit bericht wil ik jullie attenderen op de recente publicatie van mijn
huispagina
http://people.a2000.nl/hpfaltz
waarin na een korte inleiding over het zelf programmeren, een zestigtal
gebruiksklare en down te loaden programmaatjes (ingedeeld in vijf
hoofdstukken) wordt beschreven. Een wat meer uitgebreide en zeer heldere
inleiding over het zelf programmeren vond ik bij (natuurlijk!) Dick Klingens':
http://www.pandd.demon.nl/ti83/ti83werkbladen.htm
Maar nergens vond ik een voor de Tweede Fase bruikbaar, geordend "boekje"
met programmaatjes.

* Is er iemand die een digitale plek weet waar de TI programmaatjes als een
systematisch geheel aangeboden worden?
* Wie heeft de programmeerkwaliteiten van de diverse grafische
rekenmachientjes vergeleken?
* Zijn er gegevens over de landelijke gebruikscijfers van de verschillende
rekendoosjes?

Het nut (en plezier!) van het zelf programmeren voor de leerlingen in de
Tweede Fase schuilt m.i. in
1. het opdoen van ervaring met het gebruiksgemakkelijk maken, het uitleggen
en presenteren van een simpel stukje software
2. het bevredigen van rudimentaire wetenschappelijke nieuwsgierigheid: hoe
zit het met de priemgetallendichtheid, hoe stel je de vergelijking op van
een raaklijn vanuit een punt BUITEN de kromme (om maar eens iets te noemen)
3. de verwerking van actuele huiswerkopdrachten (kan ik de standaard
sinusvergelijking programmeren)
4. het ontwikkelen van gereedschap (bijv. bij een praktische opdracht)
5. je hebt een computer in je rugzakje

Druk doende met de lay-out van mijn huispagina leerde ik (dankzij Gerard
Koolstra) het NET wat beter kennen en stuitte daarbij op het forum
"wiskundE-brief". Een ijzersterk en professioneel initiatief!
Terugbladerend kreeg ik daarbij behoefte aan een indeling van alle brieven
in bijv.: Tweede Fase (algemeen/i.c.t./wiskunde), acties, actueel, overige,
enzovoorts. Voor mij, als zestigjarige, zou het een heel probleem zijn om
de "Frameset van mijn Homepage" te veranderen. De organisatoren van de
wiskundEbrief echter, jong en veerkrachtig, zullen daar wellicht hun hand
niet voor omdraaien.

Met waardering voor jullie werkzaamheden,
Gegroet door

Henk Pfaltzgraff, Purmerend
H.Pfaltzgraff@fibre.A2000.nl
******************************************************************************
WERKBLADEN EXCEL

De afgelopen tijd is van verschillende kanten opgemerkt dat een spreadsheet
programma zoals Excel zeer veel mogelijkheden heeft voor het
wiskundeonderwijs.
De afgelopen vakantie heb ik zelf wat tijd gevonden om een en ander te
maken. Het is een soort 'interactieve uitwerking' bij een toets in 4 vwo
(over machten, logaritmen e.d.), maar kan ook heel anders ingezet worden.
Wie nieuwsgierig is kan alvast kijken op
http://www.xs4all.nl/~smc/wi/4vwo/smc-wi-4v.html#x (alwaar ook ouder werk)
Ik heb nog geen handleiding o.i.d. gemaakt, maar kijk eens wat je kunt
veranderen (het werkblad zelf is beveiligd, dus het kan weing kwaad), en
wat de effecten zijn.
Ik ben in geval benieuwd naar reacties en eventuele andere bijdragen.

Gerard Koolstra (
g.koolstra@chello.nl)
****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl