Date: Sun, 23 Mar 1997 16:14:31 +0100 (MET)

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4

To: Belangstellenden WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: gerardk@xs4all.nl (Gerard Koolstra)

Subject: WiskundE-brief nr. 14

 

============ WiskundE-brief nr. 14 ==========23-03-1997 ===============

OPZET

Deze WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in het

voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel(ler) op de hoogte te houden

van voor hen relevante zaken, met enige nadruk op Internet-toepassingen .

Wanneer je deze brief niet (meer) wenst kun je hem ongewijzigd retourneren.

Reacties en berichten zijn welkom bij gerardk@xs4all.nl (WiskundE-brief)

Deze brief wordt gestuurd naar 72 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb_main.htm

====================================================================

In deze brief: -Eerste Landelijke Netwerk 2e fase

-nieuwe opzet WiskundE-brief /E-mail lijst

-berichten

-agenda

-discussie: de rekenmachine

 

Het E-LAN

Zoals een aantal van jullie al vernomen heeft is vanuit het Trajectum

College een initiatief genomen om tot een landelijk netwerk te komen t.a.v.

de 2e fase.

Ze worden gesteund door het BVE-net (gericht op Beroepsonderwijs en

Volwassen Educatie)

Je kunt een en ander zien op: http://www.bve.nl/e-lan

Helaas waren in eerste instantie -zonder enig overleg - E-mail adressen van

sommigen van jullie opgenomen op de pagina :

http://www.bve.nl/e-lan/adreswis.htm

Hierop is o.a. door Kees Hoogland, Jos Andriessen en mij gereageerd.

Gelukkig had de beheerder -Bert Eggink- begrip voor onze bezwaren.

Sinds 21-03-1997 is op deze pagina alleen de mogelijkheid opgenomen je te

abonneren op de WiskundE-brief.

We hopen op een vruchtbare samenwerking in de toekomst!

gerard

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------

WISKUNDE-BRIEF EN E-MAILLIJST 2E FASE

Zowel wat betreft de inhoud als betreft afnemers is er een grote overlap

tussen deze WiskundE-brief en de E-maillijst die door Jos wordt bijgehoden.

Na de nodige briefwisselingen zijn wij tot de volgende opzet gekomen:

 

De WiskunE-brief gaat regelmatig (een keer per week/14 dagen) verschijnen.

Abonneren gaat via de Digitale School of via een E-mail aan gerardk@xs4all.nl.

Alle kopij, nieuwtjes, discussiebrijdragen e.d. worden naar dit adres gestuurd.

Op basis daarvan stellen Jos en ik in onderling overleg de volgende

WiskundE-brief samen.

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------

BERICHTEN

 

AANSLUITING onderbouw-bovenbouw HAVO/VWO

In het nieuw nummer (16-3) van de NIEUWE WISKRANT wordt nog even teruggekomen

op de bijeenkomst van 12-12-96 waar veel zorg werd uitgesproken over de

aansluiting

onderbouw - HAVO/VWO;

Naar aanleiding van deze bijeenkomt is door het APS een brief naar de CEVO

gestuurd

met het verzoek voor de examens HAVO B in 1998 en 1999 een aantal onderwerpen

van het programma af te halen.

Van deze bijeekomst is een verslag te krijgen bij het APS.

(infopunt wiskunde,Zwarte Woud 2, 3524 SJ UTRECHT tel 030-2856722)

 

EXAMENDOSSIER

Door de Stuurgroep Profiel Tweede Fase Voortgezet Ondrwijs is een boekje

uitgebracht

over de inrichting van het schoolexamen onder de titel HET EXAMENDOSSIER.

Hierin o.a. allerlei informatie en suggesties over praktische opdrachten

(bepalen voor 60 % het cijfer van het schoolexamen bij wiskunde in de profielen)

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------

AGENDA

maandag 24 maart 11:00-11:20, Ned 2 N.O.T.

Wat en waar is wiskunde? thema's : Hoeken en Plaatsbepalen

 

dinsdag 8 april 9:00-10:20, Ned. 2

Ned. Onderwijs Televisie

Wat en waar is wiskunde? (herhaling van alle programma's)

 

vrijdag 11 april

Eerste ronde Wiskunde Olympiade

 

woensdag 16 april

APS-conferentie grafische rekenmachine

Inlichtingen tel. 030 - 2856722

woensdag 23 april

APS-conferentie Schoolonderzoek vbo/mavo

Inlichtingen tel. 030 - 2856722

 

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------

GEBRUIK EN MISBRUIK VAN DE REKENMACHINE

Wat mag met de rekenmachine ? (A. Dierdorp)

 

Aansluitend op het verhaal dat ik aantrof wil ik graag een heel ander

probleem naar voren brengen.

Wanneer sta je een rekenmachine toe?

Een vraag als "Is 5 x 20,0001212122213 > 100 waar of onwaar?"

gaat niet in alle gevallen (VWO-leerlingen klas 1) goed. Er was zelfs een

leerling (dus VWO, nou ja...) die zei:

"Dat kun je toch niet uitrekenen. Dat past niet op mijn rekenmachine."

En dat klopte, want daar was over nagedacht. Ook breuken gaan tegenwoordig

prima op

de rekenmachine. Persoonlijk krijg ik dan meteen de neiging allerlei

opgaven te bedenken

waarbij de rekenmachine niet onmiddellijk een antwoord geeft. En dat nodigt

weer uit tot

ouderwetse algoritmen en zelfs tot een klein beetje algebra.

Wat is uw mening. Gewoon breuken zonder rekenmachine.

Breuken met rekenmachine of Breuken met rekenmachine en wat abstractere

uitdaging.

Of heeft U een nog veel beter idee?

A.

Dierdorp - College Hageveld

----------------------------------------------------------------------------

Reactie van Jos Andriessen

 

Volgens mij is de rekenmachine bedoeld om tijdrovend rekenwerk en opzoekwerk

(denk aan de vroegere logaritmentafels, goniotabellen, wortelberekeningen,

staartdelingen) te minimaliseren.

Orde van grootte van getallen moeten ook zonder rekenmachine herkend

blijven. Het gaat dan wel om evidente gevallen. Kortom: geen series opgaven

op dit gebied verzinnen om de opgaven zelf.

Wat de breuken betreft:

simpele vereenvoudigingen, optellingen, delingen (vermenigvuldigen met het

omgekeerde..) Relatie met het begrip procent etc. Moeten kunnen zonder

rekenmachine.

Mogelijke vuistregel :

teller en noemer niet groter dan 50.. En noemer 100( in verband met

procenten)...??

Iets anders is de notatieverwarring als gevolg van het gebruik van de

rekenmachine.

Bijvoorbeeld het gebruik van de knop exp om machten van 10 in te toetsen.

Sommige leerlingen zien dat als een exponent van het daarvoor staande getal !

 

----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Dat was het weer

Reacties zijn welkom via gerardk@xs4all.nl (WiskundE-brief)

Tot de volgende WiskundE-brief

 

 

-----------------------------------------------------------------

Gerard Koolstra

E-mail: gerardk@xs4all.nl

homepage: http://www.xs4all.nl/~gerardk/