******************************************************************************
WiskundE-brief nr.141 25-05-2000
******************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 785 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
ERRATUM BIJ CV WI-B HAVO
****************************************************************************
Vandaag 25 mei is het volgende erratum aan de scholen verzonden:
{begin overgetypt citaat }

Wiskunde B oude stijl HAVO en VHBO - Tijdvak 1

Correctievoorschrift

Het correctievoorschrift Wiskunde B oude stijl HAVO en VHBO is als volgt
gewijzigd:

Op pagina 6 bij vraag 10 luidt het volledige, gewijzigde antwoordmodel:

maximumscore 6
. Op het tijdstip t=2 is het verlichte deel een driehoek met oppervlakte 2:
1 pt
. Er komt een parallolgram bij met hoogte 2 en basis t-2
2 pt
. De oppervlakte van het verlichte deel is dan 2 + 2.(t-2)
3 pt
(of een gelijkwardige formule zolas A(t)= 2t-2
OF
. Op het tijdsinterval [2;6] neemt A lineair toe
1 pt
. De toename is 2 m^2/uur
1 pt
. A(t)=2t-2 (of een gelijkwaardige formule)
3 pt

opmerking:
voor een gelijkwaardige formule worden geen punten afgetrokken

{ einde citaat}

bron: http://www.cito.nl/vo/ex2000/errata/erratatekstenavo1.htm#wiboscv

****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl