******************************************************************************
WiskundE-brief nr.142 28-05-2000
******************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 790 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- commentaren op eindexamens
- fout in normering mavo-D ?
- studielast en conctacttijd bij wiskunde-b
- adreswijzinging wiskundepagina's Jos Andriessen
****************************************************************************
COMMENTAREN OP EINDEXAMENS
Voor de leerlingen zit het erop, voor veel collega's is het net begonnen.
Ook dit jaar zijn er weer opmerkingen n.a.v. de centrale eindexamens.
Hieronder een korte samenvatting van mij bekende opmerkingen
(aanvullingen zijn welkom!)
MAVO C/D
Kritiek op het correctievoorschrift van vraag 9 (zie het artikel van Bram
Kole in deze WiskundE-brief), en kritiek op de tekening bij vraag 17
HAVO wi-A
Kritiek op onduidelijkheid bij vraag 19, en op antwoord vraag 9
HAVO wi-A 1,2
Nog niets van vernomen. Wie schrijft er iets over ?
HAVO wi-B
Er was ernsige kritiek op de normering van vraag 10. Ondertussen is het CV
aangepast door de CEVO (zie nr 141).
Verder kritiek op mormering vraag 13, en op 'stapeling'
HAVO- wi B1 en wi B1,2
Kritiek op het wiskundig niveau
VWO wi-A
Vooral kritiek t.a.v. (schijn) nauwkeurigheid, en niet voor het eerst
Moet er commissie voor komen ?.
VWO wi-B
Leerlingen vonden het (deels) erg moeilijk, maar veel collega's"goed te
doen" Opmerkelijk is de kritiek vanuit de Universiteit : " weinig
inspirerend om wiskunde te gaan studeren"

zie verder:
http://www.nvvw.nl, klik op CSE-2000
gk
****************************************************************************
FOUT IN NORMERING MAVO-D ?
Volgens mij zit een fout in de normering bij het mavo-D examen van vrijdag
26 juni. Het betreft het antwoord op vraag 9.
Voor niet ingewijden een korte omschrijving:
Een muur (geen ramen, deuren enz.) van 3 m lang en 1,8 m hoog wordt bekleed
met (horizontaal gelegde) planken van 2,1 m bij 0,13 m. Gevraagd wordt naar
het minimaal aantal planken. Stukken < 50 cm kunnen niet worden gebruikt.
Het antwoord moet volgens mij 20 zijn (i.t.t. de 21 gemeld in het
correctievoorschrift):
Aantal benodigde lagen: 14. Zaag die 20 planken in stukken van 1,5 en 0,6
m. Zo krijg ik 10 lagen van 2 * 1,5 m en 4 lagen van 5 * 0,6 m.
Nu heb ik twee vragen:
1: Zijn meerdere personen deze mening toegedaan? (dus, is dit iets voor een
extra we-brief?)
2: Hoe kan ik dit eigenlijk melden bij het CEVO?

Bram Kole (
brank@freeler.nl )
****************************************************************************
HOEVEEL PROCENT VAN DE STUDIELASTTIJD ONTMOET JE DE LEERLINGEN ECHT?
In de discussie met mijn schoolleiding stel ik dat wiskunde-b op het VWO
in het onderwijs-concept van onze school niet meer studeerbaar is, en dat
het concept dus niet eerlijk is voor de leerlingen. Men antwoordt dat men
alle wettelijke formules heeft gehanteerd: 1000/1600 van de studiejaarlast
wordt op school ingevuld, en er is ongeveer aan 53 slu een wekelijkse les
toegekend. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht, en ik moet dus nog meer
opgaven schrappen, minder moeilijke toetsen geven, de knop nog verder
omdraaien naar de nieuwe didactiek, en verder nog niet over de kwaliteit
van ons onderwijs spreken voor de eerste examens zijn geweest. Andere
scholen zitten allemaal in dezelfde situatie.
Dat is nu juist de vraag. Zijn de situaties op scholen vergelijkbaar?
Nee. Wij hebben bijvoorbeeld alle toetsen vanaf klas 4 ondergebracht in het
pta. Alles valt onder de herkansingsregeling, en er gaat echt extreem veel
tijd zitten in het toetscircus. Daarnaast is er veel keuzewerktijd. Ook als
een leerling heel ver achter is op het programma volgens de studiewijzer
kan hij niet worden verplicht om bij mij te komen. In dat soort keuzes
verschillen scholen enorm. Daarom houd ik het volgende criterium over om
schoolsituaties te vergelijken: Hoeveel procent van de studielast is er
voor de leerlingen verplichte contacttijd? Ik heb een paar getallen
genoteerd, en omdat onze stuurgroep Tweede fase ook niet veel aandacht aan
die getallen wenste te schenken wil ik mijn vraag aan jullie stellen. In V4
bij ons op voorhand 52 van de 200 schooldagen niet beschikbaar voor
gewone lessen . Omdat daarnaast een les per week is "afgestaan" aan
keuzewerktijd staan er 85 lessen van 50 minuten in de studiewijzer met
verplichte aanwezigheid. Dat is 34 % van de slu. En ik vind 66 % toetsen
en zelfstandig werken niet meer studeerbaar voor wiskunde. Het lijkt wel
het LOI. In V5 wb1 moeten de leerlingen bij ons 210 slu invullen. In de
studiewijzer staan 86 verplichte lessen van 50 minuten genoteerd. Dat is
ook 34% van de slu! Daarnaast zijn er 30 keuzewerktijduren waarin men mij
kan raadplegen, maar waar bijna niemand bij mij komt, want men kan dan in
de mediatheek internetten en praktisch opdrachten maken. Als men te lage
cijfers voor een toets haalt, dan gaat men in het algemeen niet meer doen
voor zo'n vak, maar men definieert het vak als te moeilijk. VAN DEZE UREN
GAAN DUS NOG LESSEN AF wegens ziekte, vergaderingen, en andere oorzaken van
lesuitval. In het algemeen ook geen klein percentage.
Er zijn bij ons vakken waar de verhouding nog veel meer scheef ligt. Bij
Engels in V4 heeft men ongeveer 29 verplichte lessen van 50 minuten staan
tegenover 100 slu. Dat is ongeveer een-vierde-deel. Volgens mij is het maar
goed dat de ouders geen weet hebben van dergelijke cijfers. In het algemeen
lijkt wiskunde-a beter in deze setting te doen dan wiskunde-b.
Mijn vraag aan jullie is: a) Is het een goed criterium om de in het
schooljaarplan/studiewijzers verplichte contacttijd weer te geven als
percentage van de jaarstudielast? b) Is er een mogelijkheid om een
ondergrens aan te geven die fair is tegenover de leerlingen en waarbij het
vak voor een redelijk aantal leerlingen studeerbaar is? c) Kan men mij
percentages geven zoals die bestaan op jullie scholen, eventueel ook over
andere vakken. Uiteraard ook graag getallen van scholen waar men kans ziet
om de leerlingen een veel hoger percentage van de studielast les te geven.

E. Schimmel. Voorthuizen.
teaaschi@worldonline.nl
****************************************************************************
*****
ADRESWIJZGING
De wiskundepagina's van Jos Andriessen zijn vanaf heden te bereiken via
http://homepages.msn.com/LibraryLawn/jandriessen/index.htm
(dus : 4890 is verdwenen)

****************************************************************************
*****
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl