******************************************************************************
WiskundE-brief nr.143 29-05-2000
******************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 790 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- ERRATUM BIJ CV MAVO- D
- ERRATUM BIJ CV HAVO (profiel) WI A 1,2
****************************************************************************
Wiskunde VBO-MAVO-D - tijdvak 1

Correctievoorschrift
Het correctievoorschrift Wiskunde VBO-MAVO-D is als volgt gewijzigd:

Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 9, moet de volgende
oplossingsmethode ook goed gerekend worden:

maximum score 5
- aantal benodigde lagen is 14 1
- zaag 20 planken in stukken van 1,50 m en 0,60 m 1
- 10 lagen met 2 x 1,50 m per laag 1
- 4 lagen met 5 x 0,60 m per laag 1
- voor beide zijkanten zijn 2 x 20 =40 planken nodig 1

Opmerking:
Wanneer een antwoord voor één zijkant gevonden is met behulp van de
berekening:
oppervlakte zijkant / oppervlakte plank, hiervoor 4 punten aftrekken

Op 29 mei is dit erratum aan de scholen verzonden.

bron: http://www.cito.nl/vo/ex2000/errata/erratatekstenavo1.htm#widcv
****************************************************************************
Wiskunde A1,2 HAVO - tijdvak 1

Correctievoorschrift
Het correctievoorschrift Wiskunde A 1,2 HAVO is als volgt gewijzigd:
Op pagina 5 bij vraag 8 moet de maximumscore van 5 punten worden toegekend,
ongeacht het gegeven antwoord.

Op 29 mei is dit erratum aan de scholen verzonden.

bron: http://www.cito.nl/vo/ex2000/errata/erratatekstenavo1.htm#wia12hcv
****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl