******************************************************************************
WiskundE-brief nr.144 4-06-2000
******************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 790 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- werkbladen voor groepswerk
- advies gevraagd voor website
- stokpaardje ?
****************************************************************************
WERKBLADEN VOOR GROEPSWERK

Hallo creatieve collega's,
Ik ben vaak druk in de weer met het maken van werkbladen voor groepswerk.
Maar ik ben vast niet de enige. Wie wil materiaal met mij uitwisselen? Als
er meer belangstelling is, kunnen we ook proberen een site te maken met
leerlingenmateriaal. Ik werk op het Rembrandt College in Veenendaal, mavo en
onderbouw havo/vwo.
Ben benieuwd naar jullie reacties!

Maike den Houting <
Den.Houting@12move.nl>
****************************************************************************
ADVIES GEVRAAGD VOOR WEBSITE

Op mijn school willen we ons gaan verdiepen in het maken van een eigen
site. Maar er is bijna geen kennis bij mij of mijn collega's. We zijn op
zoek naar
geschikte software en boeken hiervoor. Wie kan ons verder helpen?
Graag een emailtje aan
tlecluse@yahoo.com.

Ton Lecluse
****************************************************************************
STOKPAARDJE ?

Ik had gehoopt dat iemand anders het aan de orde had gesteld, maar helaas.
In het centraal schriftelijk eindexamen is weer een uitdrukking gebruikt
waarvan de examen/correctievoorchrift makers - m.i. ten onrechte - aannemn
dat deze eenduidig en duidelijk is. Het gaat dit jaar om het profielexamen
wiskunde-b1
(havo). Ik citeer:
"Een winkelier ....zegt er voor meer dan 95 % zeker van te zijn dat van
honderd willekeurig gekozen munten in zijn opbrengst het aantal vreemde
munten tussen 5 en 15 ligt " (vraag 18)
Uit het correctievoorschrift blijkt dat ' tussen 5 en 15' opgevat moet
worden exclusief de grenzen, als een getal uit de verzameling {6, 7, ...,
13, 14} , en dat andere opvattingen worden bestraft met 1 punt aftrek.
In het dagelijks spraakgebruik (en de introductie van de winkelier wekt in
ieder geval de indruk van een dergelijkk gebruik ) wordt een dergelijke
uitdrukking vaak bedoeld als inclusief de grenzen.
" Ik heb dit jaar tussen 20 en 28 leerlingen in mijn klassen" , zal door
veel mensen inclusief de grenzen opgevat worden.
In ieder geval is de uitdrukking niet eenduidig, en wordt voor zover ik
weet ook niet gedefinieerd in een nomenclatuurrapport of iets dergelijks.
Conclusie ? De uitdrukking hoort (zonder nadere toelichting) niet thuis in
een toets, en zeker niet in een Centraal Schriftelijk Eindexamen.

Gerard Koolstra
****************************************************************************WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl