******************************************************************************
WiskundE-brief nr.145 13-06-2000
******************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 790 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- normering CSE wiskunde MAVO HAVO VWO
****************************************************************************
De normeringtermen zijn als volgt

VWO wi-B N=1,3

HAVO wi-B (oud) N=1,2
HAVO wi-B1 (profiel N=2,5
HAVO wi-B12 (profiel) N=1,6 (L=88)


ALLE ANDERE :
N=1; en L=90 d.w.z normale omrekening :
C = 0,1 * S + 1 of te wel C = (S+10) / 10

bron:
http://www.cito.nl/vo/havovwo/ce/omzetting/n-termen.htm
****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl