****************************************************************************
WiskundE-brief nr.149 20-08-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim800 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit eerste nummer van het schooljaar 2000/01
- Oproep van de SLO i.v.m. computerondersteunde examentraining
- Derive vraag beta-testers
- Fouten in 'methode' tweede fase
****************************************************************************
Docenten gevraagd

De SLO zoekt docenten wiskunde met recente ervaring in de 2e fase havo
De SLO is in samenwerking met enkele partners gestart met de ontwikkeling
van een computerondersteund programma voor examentraining.
Op dit moment zoeken wij docenten wiskunde met recente examen ervaring in
het havo, die bereidheid zijn om vaardigheid te ontwikkelen in het maken
van trainings en toetsingsopgaven (schoolonderzoeksniveau). Wij bieden u
een ontwikkelgroep waarbinnen u zich inwerkt in het nieuwe havo programma
en u uw inzicht vergroot in de problemen die leerlingen ondervinden bij het
maken van examenopgaven. Tegenover dit werk staat een vergoeding.
Wij zijn ons bewust van de zware belasting die wiskundedocenten in de 2e
fase op dit moment ondervinden. Toch durven wij deze vraag tot u te
richten, mede om de inspiratie en de direct bruikbare ervaring die dit
project u biedt.
Bent u nieuwsgierig of geinteresseerd, of bent u anderszins geïnteresseerd
om betrokken te worden bij activiteiten van de SLO? Want er is veel te doen
in de 2e fase.
Voor nadere informatie kunt u zich richten tot:
Pieter van der Zwaart
074-4840348
P.vanderZwaart@slo.nl
***************************************************************************
Derive NL Beta-testers gevraagd.

Momenteel wordt er gewerkt aan een volledig Nederlandstalige versie van het
Computer Algebra Pakket Derive 5.
In de loop van augustus is de eerste beta-versie klaar.
Graag hadden we deze versie laten testen door een aantal gebruikers.
Op deze manier kunnen we zeker zijn dat de vertaling 100 % in
overeenstemming is met de terminologie van ons Nederlandstalig onderwijs.
Wie interesse heeft om hieraan mee te werken, wordt uitgenodigd zich via
e-mail aan te melden bij
math@rhombus.be.
Graag vermelden :
* Naam, adres
* School
* Geeft les in : afdelingen, jaren, etc.....
* Ervaring met Derive
De bedoeling is een beperkt testteam samen te stellen dat een goede
weerspiegeling is van het Vlaamse en Nederlandse onderwijslandschap.
Als respons hebben we vooral opmerkingen over het vertaalwerk tot doel.
Algemene opmerkingen en suggesties over de functionaliteiten van Derive
zelf zijn uiteraard ook welkom. Deze geven we dan graag door aan Soft
Warehouse Inc.

Vriendelijke groeten,
Rosette Van den Wouwer
math@rhombus.be.
****************************************************************************
Fouten ......

L.S.,
Na het doorwerken van Hoofdstuk 2 van A2 deel 1/B1 deel 3 van "Netwerk" ,
moet ik toch wat irritatie kwijt.
In dat ene hoofdstuk kwam ik in het boekje "Uitwerkingen" maar liefst weer
negen fouten tegen!
Vaak zijn het ook begripsfouten. Hoe is dit in 's-hemelsnaam mogelijk? Wie
schrijft zo'n boekje?
Na de ellende met de uitwerkingsboekjes voor de 4VWO-delen had ik echt de
hoop dat het nu beter zou zijn.
Verder is het ongelofelijk dat er in een nieuw boek zoals A1 deel 3
spellingsfouten bij belangrijke begrippen voorkomen. "Klassenmidden" en
"klassenbreedte" horen te zijn "klassemidden" en "klassebreedte".
Zie Van Dale: īklas·se·mid·den
het klassemidden; de klassemiddens <statistiek>
1 het middelste getal van de waarden van een klasse
Als schrijver van een boek controleer je dat toch?

Met vriendelijke groeten,
een ontevreden gebruiker van "Netwerk"

P.J.Plasman
Sint-Janslyceum Den Bosch.
************************************************************************WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl