Date: Sat, 29 Mar 1997 10:06:44 +0100 (MET)

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4

To: Belangstellenden WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: gerardk@xs4all.nl (Gerard Koolstra)

Subject: WiskundE-brief nr. 15

 

============ WiskundE-brief nr. 15 ==========29-03-1997 =================

OPZET

Deze WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in het

voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel(ler) op de hoogte te houden

van voor hen relevante zaken, met enige nadruk op Internet-toepassingen, en

de tweede fase van het voorthezet onderwijs..

Wanneer je deze brief niet (meer) wenst kun je hem ongewijzigd retourneren.

Reacties en berichten zijn welkom bij gerardk@xs4all.nl (WiskundE-brief).

De brief wordt samengesteld door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Dit nummer werd gestuurd naar ca. 75 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb_main.htm

====================================================================

In dit nummer: - GEBRUIK en MISBRUIK REKENMACHINE

- NIEUWE SOFTWARE

 

- MOOIE WISKUNDE OP INTERNET

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------

Reactie op gebruik REKENMACHINE (3)

 

Ik ben het geheel eens met het gebruik van de rekenmachine als hulpmiddel,

het is bedoeld om de tabellenboekjes te vervangen.

Maar de gemiddelde MAVO'er (en vele HAVO'ers) is zonder rekenmachine

hulploos. Een MAVO-docent heeft tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over

de nieuwe wiskundemethode gezegd: ze kunnen rekenen zolang de batterijen

niet leeg zijn............

Dat dit ook niet klopt blijkt uit de moeite die men heeft om uit een

eenvoudige eerstegraads vergelijking een onbekende te isoleren. En deze stap

gaat m.i. vooraf aan het gebruik van een rekenmachine.

Er is dus een zekere mate van algebraische kennis en inzicht nodig alvorens

de zakjapanner te laten oplichten.

Een antwoord inschatten zonder r.m. is vragen om moeilijkheden. Je hebt er

hoofdrekenen (wat is dat?) en machten van 10 voor nodig. En daarmee beperkt

het rekenmachinegebruik zich niet tot getallen tot 50 of 100. Een MAVO'er of

HAVO'er die er een factor 10 naast zit zal worden bestraft met aftrekpunten

voor een rekenfout. Een analist in een ziekenhuis die een factor 10 naast

z'n uitkomst zit, valt buiten de normaalwaarden en heeft een uitschieter te

pakken. Als deze analist niet oplet en de gevonden waarde doorgeeft aan een

arts, dan zit een berisping wegens

onzorgvuldigheid er wel in. Een analist op een chemisch lab, kan een hele

partij zo laten afkeuren (als z'n baas even niet oplet).

Kortom, rekenen zonder machine blijft belangrijk en vergt de nodige

algebraische vaardigheid, die alleen met oefenen geleerd kan worden, het

inzicht komt pas later.

Mijn bezorgdheid gaat nu uit naar de grafische rekenmachine, want het is een

hulpmiddel dat behoorlijk wat kennis vraagt om een vergelijking goed te

kunnen oplossen. Ik heb sinds kort zo'n machien en moet erg veel tijd

investeren om grafisch problemen op te lossen. Verder moet ik veel kennis

aanwenden om alles goed te programmeren. Hoe doet een leerling met een

gebrekkige algebraische vaardigheid en onvoldoende logisch inzicht dit??

 

Hopend op een reactie uit het veld,

groeten Fred Kroon.

 

----------------------------------------------------------------------------

------------------------

REKENMACHINE(4)

Gewoon een aardigheidje, toevallig vandaag gedaan in VWO5

 

In VWO5 probeer ik de leerlingen gevoel bij te brengen "hoe snel een functie

groeit".

Zo komt onder ander aan te orde "wanneer is ln(ln(x))=5?"; dat lukt meestal

wel en ze vinden x=2.851*10^64; waarop ik natuurlijk vraag of die functie

wel 10 zou kunnen worden en loof een aardigheidje uit voor degene die dat

met de gewone rekenmachine kan bepalen. (x=9.386*10^9565) Niet dat zoiets

belangrijk is, maar het geeft een wat andere kijk op "de limiet voor iks

gaat naar oneindig van ln(ln(x)) is ook oneindig). (jammer dat ik met EUDORA

geen symbolen kan maken)

 

groeten

Philip van Egmond

Philip.van.Egmond@net.HCC.nl

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------

NIEUWE SOFTWARE

Edwin Bos (werkzaam op de Stanford Universiteit in de VS) heeft na een

suggestie van mijn kant een computerprogramma gemaakt bij het rekenspel 24.

Hierbij is het doel (zo snel mogelijk) met behulp van 4 getallen en de vier

hoofdbewerkingen (+ - * /) het getal 24 te krikjgen. Ieder getal mag moet

precies een keer gebruikt worden. Het programma biedt ook de mogelijkheid

met negatieve getallen te werken. Je kunt desgewenst tegen de klok strijden

of laten voordoen hoe het kon.

Het lijkt me een heel aardige manier om rekenvaardigheid te verbeteren of op

peil te houden.

Versies voor Windows 3.11 Windows 95 en Macintosh zijn te krijgen via de

digitale school: http://digischool.bart.nl/wi/wisoft.htm

Het is shareware, d.z.w. gratis uit te proberen. Als het bevalt vraagt de

maker een bijdrage van 12 guldens.

 

Gerard Koolstra

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------

WISKUNDE OP INTERNET (MEETKUNDE IN METAMORFOSE)

 

Iets heel anders.

Voor wie goede herinnering heeft aan de lezeing van prof. van der Blij op de

Nederlandse Wiskunde Dagen (eind januari) of graag zijn lezing had willen

bijwonen een paar plaatsen op INTERNET waar je prachige beelden over knopen

en aanverwante onderwerpen kunt bekijken

Kijk eerst eens bij de Kath. Un. Nijmegen:

http://www-math.sci.kun.nl/math/knopen/art_gallery.html

Vandaaruit kun je verder. Met name wil ik aanbevelen:

http://www.cs.ubc.ca/nest/imager/contributions/scharein/vrml/vrml.html

Met zg. VRML modellen, die je van alle kanten kunt bekijken (je kunt er

zelfs in)

(Je browser moet wel HTML ondersteunen, druk eventueel op de helpknop van je

browser)

VRML biedt veel mogelijkheden voor ruimtemeetkunde-onderwijs lijkjt me.

 

Gerard Koolstra

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Dat was het weer.

Prettige dagen

 

Gerard

-----------------------------------------------------------------

Gerard Koolstra

E-mail: gerardk@xs4all.nl

homepage: http://www.xs4all.nl/~gerardk/