****************************************************************************
************
WiskundE-brief nr.151 3-09-2000
****************************************************************************
************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 800 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
***********
In dit nummer
+ praktische opdrachten wiskunde
+ medelingen over examenstof profielexamens
+ nogmaals: tekstverwerker voor wiskunde
****************************************************************************
***********
Praktische opdrachten via internet

Gecoördineerd door het Cito is door een netwerk van docenten een aantal
praktische opdrachten voor de tweede fase ontwikkeld en uitgeprobeerd.
De (tussen)resulaten voor het vak wiskunde zijn beschikbaar via :
http://www.cito.nl/vo/havovwo/se/prakopdr/netwerk-po/vakken/wiskunde/indexwi
.htm
Uitdrukkelijk wordt gevraagd naar reacties. Meer informatie over het
netwerk en over de website kunt u krijgen bij Diederik Schönau
(diederik.schonau@cito.nl).

gk -gebaseerd op informatie van Malies van Tooren (tweede fase Adviespunt)
****************************************************************************
***********
Examenstof eindexamens 2e fase

In het Gele Katern 18b van 26 juli jl. heeft het Cevo bekendgemaakt welke
onderdelen van de examenprogramma's niet getoetst zullen worden in het
centraal examen van 2002.

Voor het VWO en wiskunde A HAVO komt het neer op een verlenging van eerdere
maatregelen. Het ligt in de bedoeling deze verlenging ook toe te passen
voor het examen van 2003
Wat betreft wiskunde B1 en B1,2 op de HAVO volgen binnekort nadere
mededelingen
Ook volgen er deze en de volgende maand nadere mededelingen over het examen
2001.
Het gele katern is bereikbaar via http://www.dds.nl/~pdc/9221000/h/gkarchf.htm

De hiervoor aangehaalde mededelingen direct bereikbaar via (het kopiëren
en plakken van) het volgende adres:
http://www.dds.nl/~pdc/cgi-bin/pdcsns.cgi?dir=/9221000/g/%26filename=/922100
0/d5.sns%26via=12j%26p12=c%26p13=00182%26p14=Mededelingen+CEVO%26p15=2000+nr
.+18b%26m50=hd000nh%26h08=/9221000/g/8ergk.jpg

De website van de Ned. Ver. van Wiskundleraren - http://www.nvvw.nl/
biedt een steeds actueel overzicht van eindtermen incl. tijdelijke en
permanente aanpassingen.
[gk]
****************************************************************************
***********
Tekstver Werkers

Aan: alle "Tekstver Werkers" die vorig cususjaar hebben gereageerd op
mijn smartekreet over tekstverwerken in de beta-sfeer, i.h.b. over de
ondergang van ChiWriter.
Die reacties waren zeer uiteenlopend: het plaatsen van een stukje van
mij in de april-WiskundE-brief nr 137, het reageren op die WiskundE-brief
met behulpzame suggesties, het uiten van een bemoedigende
lotsverbondenheid, en zo voort en zo voort.
Bij deze: iedereen vriendelijk bedankt. Ik heb reeds gebruik kunnen
maken van aangedragen suggesties en dat zal ook nog wel meer gebeuren.
Of het idee (dat misschien te bewerkstelligen is dat een aantal
essentiële prettige eigenschappen van ChiWriter nieuw leven ingeblazen
worden, bijvoorbeeld in de vorm van een fundamentele aanpassing in
Word97) wat kan worden? De toekomst zal 't leren.

Groeten,
Marten Kuiper <M.Kuiper@eco.rug.nl>
****************************************************************************
***********WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl