****************************************************************************
************
WiskundE-brief nr.152 17-09-2000
****************************************************************************
************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 830 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
***********
In dit nummer
+ examenrooster (herzien!) en toegestane hulpmiddelen 2001
+ open software
+ tip voor TI-83 gebruikers
****************************************************************************
***********
EXAMENROOSTER 2001

16-5-01 vwo wi-B (oude stijl), wb1 en wb12 (profielexamens)
21-5-01 vbo/mavo C en D
23-5-01 havo wi-A (oude stijl- bezemexamen) en wa12
30-5-01 havo wi-B
(oude stijl- bezemexamen), wb1 en wb12
31-5-01 vwo wi-A , wa1 en wa12

TOEGESTANE HULPMIDDELEN CSE 2001
(bovenop het " basispakket hulpmiddelen")

vwo-wiB (oud) roosterpapier in cm2
vwo wb1(2) grafische rekenmachine
formulekaart
roosterpapier in cm2

vbo/mavo windroos

havo wiA (oud) grafische rekenmachine
tabellen voor de
waarschijnlijkheidsrekening
roosterpapier in cm2
havo wa12 grafische rekenmachine
formulekaart
tabellen voor de
waarschijnlijkheidsrekening
roosterpapier in cm2"

havo wiB(oud)
roosterpapier in cm2
havo wb1 grafische rekenmachine
formulekaart
roosterpapier in cm2

tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening
havo wb12 grafische rekenmachine
formulekaart
tabellen voor de
waarschijnlijkheidsrekening

vwo wiA (oud) grafische rekenmachine
normaal waarschijnlijkheidspapier

enkel en dubbel logaritmisch papier
tabellen voor de
waarschijnlijkheidsrekening en de math. statistiek
roosterpapier in cm2

vwo wa1 en wa12 grafische rekenmachine
formulekaart
normaal
waarschijnlijkheidspapier
enkel en dubbel logaritmisch papier
tabellen
voor de waarschijnlijkheidsrekening en de math. statistiek
roosterpapier
in cm2

bron:
http://www.eindexamen.nl/
Gele katern 2000 nr. 20 13 September 2000
****************************************************************************
***********
OPEN SOFTWARE

Jan de Ruiter schreef me een brief over "open software"die ik hieronder in
grote lijnen weergeef:
"
Ik ben al vele jaren "bezig" met dat nieuwe besturingssyteem Linux.
Er is voor dit systeem al veel, ook wiskundige, software te krijgen.
In nogal wat landen is de belangstelling voor Linux, en de OpenSourceSoftware
groot. Frankrijk, Belgie, alle scholen in Mexico enz..
Bij onze directe zuiderburen zie b.v.
http://www.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/etos/index.html
Deze beweging is niet in de laatste plaats al sympathiek door het
democratische
karakter ervan.
Voor ik verder de loftrompet steek over dit professionele, en gratis,
besturingssysteem zou ik graag willen weten of iemand al signalen opvangt
over het
gebruik hiervan op scholen, en met name door collega wiskundeleraren.
Het verbaast mij namelijk dat ik niets, helemaal nooit hierover in de
wis-e-brief lees.

graag een reactie
vr. gr. Jan de Ruijter <
J.deRuijter@cable.a2000.nl>
****************************************************************************
***********
TIP VOOR TI-83 Plus gebruikers

TIp voor mensen die meer uit hun GRM willen halen:
Texas instruments heeft een speciaal tijdelijk aanbod (Back-to-School) voor
mensen die `recentelijk' een TI-83 Plus hebben aangeschaft: software die je
naar je computer kunt downloaden en dan via GraphLink kabel en software in
je Ti kunt pompen.
Er kon al het nodige gratis opgehaald worden, waaronder een tamelijk leeg
Periodiek Systeem. Nu kun je bijvoorbeeld ook een gevuld Periodiek Systeem
binnenhalen. Waarschuw uw Scheikundecollega's!

Zie
http://www.ti.com/calc/docs/appoffer.htm

Waarschijnlijk ook te zien op de DOEmarkt tijdens het NVvW Lustrumcongres.
We gaan dan toch `over de grenzen' (congres thema)?

Hans Wisbrun; vakdidacticus wiskunde
ICLON, Universiteit Leiden
****************************************************************************
***********
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl