****************************************************************************
WiskundE-brief nr.154 1-10-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 850 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer :
+ praktische opdrachten wiskunde 2e fase
+ wiskundestudie populairder
+ computergebruik bij wiskunde
****************************************************************************
PRAKTISCHE OPDRACHTEN WISKUNDE VOOR TWEEDE FASE

Voor de TU-Eindhoven werk ik in een aansluitingsproject wiskunde wo-vwo. In
het kader van dat project is een site ontwikkeld voor docenten en
leerlingen in het studiehuis (en natuurlijk andere belangstellenden). Op de
site staan o.a een stuk of 15 praktische opdrachten. Sommige opdrachten
zijn gelinkt naar pagina's waarin bepaalde begrippen op elementair niveau
in het Nederlands uitgelegd staan. Ook zijn er (als dat zinvol is) links naar
applets en sites die de po verlevendigen. Op de site is verder
studiemateriaal te vinden dat ingezet kan worden bij profielwerkstukken en
keuzevakken. Dat materiaal is ontstaan (na een grondige bewerking) uit oude
masterclasses. Het kan gedownload worden en is verder gratis te gebruiken.
Het adres van de site is:
http://www.win.tue.nl/~jessers/aansluiting/
De site is ook te bereiken via
http://www.win.tue.nl/math/onderwijs/vwo/ (keuze praktische opdrachten etc)
Op die laatste pagina komt nog meer info voor (wiskunde-)docenten in het
vwo te staan. Hij moet wel nog een beetje opgetuigd worden.

Jan Essers e-mail:
essers-janssen@wxs.nl
****************************************************************************
AANTAL EERSTEJAARS WISKUNDE STIJGT MET 25 %
(overgenomen van de site van Natuur & Techniek)

Leiden (NL) - Voor het eerst in jaren is het aantal eerstejaarsstudenten
wiskunde aan de Nederlandse universiteiten gestegen. Vooraanmeldingen
laten een stijging zien van 25%. Spectaculairste stijger is wiskunde in
Groningen waar 22 studenten beginnen in vergelijking met 8 vorig jaar.

Veel beta- en technische studies kampen met teruglopende inschrijvingen. De
universitaire opleiding wiskunde mag zich daarentegen verheugen in een
toenemend studentenaantal, zo vermeldt het Wiskundig Genootschap. Het voert
het verbeterde beroepsperspectief aan als belangrijke factor. De vraag
naar wiskundigen is niet alleen groot in de explosief groeiende
ICT-sector, maar ook in het bank- en verzekeringswezen. De academische
wiskunde schenkt grote aandacht aan deze ontwikkelingen. Colleges over
financiële wiskunde en het quantificeren van risico's zijn schering en
inslag aan de moderne universiteit.
Chris Zaal, studievoorlichter aan de Universiteit Leiden, noemt tevens de
talrijke initiatieven tot popularisering van de wiskunde in het afgelopen
jaar
[..]

Erick Vermeulen
http://www.natutech.nl/nieuwsDetail.lasso?ID=582&-token.kop=actueel
*****************************************************************************
COMPUTERGEBRUIK BIJ WISKUNDE

Is de titel van een zeer bruikbaar boekje geschreven door Hans Stam en
Peter van Wijk, uitgegeven door het APS (f 29,50)
Helaas alleen schriftelijk te bestellen.
(pb 85475, 3508 AL Utrecht tav VODA ovv nr 124.004)

gk
*****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl